پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: منظر صنعتی

تاثیرات صنعت نفت در شهرهای ایران
غزال مسافرزاده

تاثیرات صنعت نفت در شهرهای ایران

صنعت نفت یکی از مهمترین مولفه های تاثیرگذار در شکل گیری تحولات ایران دوره پهلوی است که با حمایت دولت بریتانیا شکل گرفت.

بیگانه با منظر صنعتی؛ نگاهی به سیاست های اتخاذ شده به سیلوی اهواز
محمد فرشیدی

نگاهی به سیاست های اتخاذ شده به سیلوی اهواز

قرار گرفتن سیلوی اهواز در نقطه مرکزی شهر به عنوان نماد میراثی این پتانسیل را ایجاد می کند تا با رویکری منظرین فرصت زنده شدن و بازگشت به آغوش شهر را داشته باشد.