برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
پتانسیل گردشگری برای عبور از اقتصاد تک محصولی

ایجاد تنوع اقتصادی از طریق گردشگری

توسعه گردشگری می تواند تولیدات داخلی را رونق ببخشد و تاکنون نقش برجسته­ ای در متنوع­ سازی اقتصادی و استراتژی ­های توسعه بسیاری از کشورها نیز داشته و دارد.

۰۲ فروردین ۱۴۰۰