پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: مریم اسماعیل‌دخت

Picture of مریم اسماعیل‌دخت

مریم اسماعیل‌دخت

دکترای تخصصی معماری منظر دانشگاه تهران
افزایش جمعیت و توجه به توسعه زیرساخت های شهری
برنامه ریزی و مدیریت شهر

افزایش جمعیت و توجه به توسعه زیرساخت های شهری

با افزايش فزاينده جمعيت شهری و هجوم به کلان شهرها و سرريز جمعيتی، توسعه کالبدی شهر و نیاز به زیرساخت ها و پاسخگویی به کمیت و کیفیت زیست امری ناگزیر است.

استقبال از بیان های جدید هنر در دنیای مجازی و انزوای هنرهای سنتی
مبانی نظری هنر

بیان های جدید هنر در دنیای مجازی

برای توسعه هنر بایست همگام با تغییر نیازها و مطالبات هنر مردمی اقدام کرد یا وظیفه هنرمند دستکاری ذهن مخاطب و اشاعه هنر قابل لمس در نمایش موزه‌ای سنتی است؟

تمثیل غار افلاطون در افتراق محیط، فضا، مکان، منظر، زیست جهان در شهر
منظر شهری

شهر در تمثیل غار افلاطونی

شهر متشکل از کالبد و فیزیک است؟ شهر مجموعه ای از احساسات نسبت به محیط است؟ شهر کلیتی در هم تنیده از محسوسات و معقولات است؟ یا شهر جهان زیست ساکنین است؟

معماری منظر چیست؟
مبانی نظری منظر

معماری منظر چیست؟

فضای سبز وجه کالبدی و بخش کوچکی از ابعاد عینی منظر است. هنگامی که با عینک منظر به دیسیپلین معماری منظر نگاه شود، منظر فرای تزریق فضای سبز در محیط های شهری است.

تجارت با محیط زیست شهری
منظر

تجارت با محیط زیست شهری

به نظر می رسد تغییر از نگاه کوتاه مدت و کلنگی به نگاهی بلند مدت و شالوده ای، شهر شیراز را با توجه به پتانسیل های محیط زیست شهری آن، به شهرراز تبدیل کند.