برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
نقش مرکز تاریخی شهر در شکل دهی رویدادهای جمعی

شهر من یا شهر تو؟

در محدوده ارگ کریمخانی شیراز، حفظ پهنه به عنوان مرکز شهر و حمایت از زندگی روزمره ساکنین در کنار گردشگری گردشگران؛ نگاهی با هویت تر در کنار بهبود ارزشهای سایت است.

۱۷ فروردین ۱۴۰۰

منظر شهری کالبد و نقشه های متخصصین نیست.

شهر مردم (تفهم) یا شهر متخصصین (تبیین)؟

اگر شهر را به مثابه بروز یک واقعیت اجتماعی تحت کالبد و فیزیک معرفی کنیم، نمی توان در نقشه های کارتوگرافی، واقعیت های اجتماعی مرتبط با فهم شهر را بازنمایی کرد.

۱۰ بهمن ۱۳۹۹

لزوم نگاه کیفی انسان محور در تدوین ضوابط شهری

اهداف شعاری و اقدام تکراری در آیین ­نامه­ طراحی معابر شهری مصوب ۱۳۹۹

اگر بخشی در آیین نامه به بررسی روشی جهت مواجهه کیفی با شهر انسان محور در طراحی معابر شهری می پرداخت؛ پذیرفته ­تر بود تا اهداف شعارگونه بی ارتباط با راهبردها.

۰۶ بهمن ۱۳۹۹

من کجای داستان شهرم؟

از خوش نشینی تا مالکیت

روابط اجتماعی به دلیل زمان کوتاه سکونت در دوره اجاره نشینی روز به روز کمتر شده و مالکیت کوتاه مدت حس تعلق به مکان را در محلات امروزی کاهش داده است.

۱۵ مرداد ۱۳۹۹

سوژه منفعل، آبژه فعال

شکل گیری اداره بلدیه و چرخش گفتمان غالب در بازتولید منظر شهرهای معاصر از اجتماعی به سیاسی

تغییر گفتمان قدرت از محلی به مرکزی و مشروعیت یافتن بلدیه منجر به چرخش گفتمان حاکم در بازتولید فضاهای شهری از برساخت اجتماعی به سیاسی حکومت محور می گردد.

۲۱ تیر ۱۳۹۹

میدان-معبر، الگوی توسعه ای حکومت رضاخان

الگوی «میدان-معبر»، الگوی غالب توسعه شهر جدید در دوره رضاشاه و شکل‌گیری بافت میانیِ شیراز امروز

اقدامات در حوزه شکل‌گیری «میدان-معبر» در دوره رضاخان، قبل از شکل‌گیری قانون صورت گرفته، سپس قانون به عنوان سند توسعه و نوسازی به تصویب رسیده است.

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹