پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: نگین پیشرو

نگین پیشرو

نگین پیشرو

کولی‌ها در تهران؛ مسائل، آسیب‌ها و راهکارها
یادداشت

کولی‌ها در تهران؛ مسائل، آسیب‌ها و راهکارها

طرد اقتصادی کولی‌ها با طرد اجتماعی و فرهنگی این گروه در هم آمیخته و کولی‌ها را به اجتماعی غیرمتمایز از سایرین تبدیل کرده که در گدایی‌کردن با هم برابر هستند.

«کاریکاتوری از بزرگترین‌ها»
یادداشت

«کاریکاتوری از بزرگترین‌ها»

ساخت جزیرۀ مصنوعی در کشوری که جزایر خالی از سکنۀ زیادی دارد، مسألۀ عجیبی نیست. ساخت جزیره ای که از جزایر امارات بزرگتر است، تکرار کاریکاتور بزرگترین‌ها است.