برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
آرشیو :

گفتگو با مجتبی گیوه‌چی : «طرح‌های توسعه شهری ضد توسعه و ضد هویت‌اند».

در توسعه، ما چیزی را که درجایی وجود دارد بزرگتر و کارآمدتر و کیفی‌تر می‌کنیم. به عبارتی توسعه نه کمی که امری کیفی است. ایجاد ابنیه و فضاها با کاربری‌های گوناگونی و سپس «توسعه»نامیدن آن، دیگر اعتباری در ادبیات توسعه و ادبیات توسعۀ پایدار شهری ندارد و یک عمل ضدتوسعه است.

۲۶ شهریور ۱۳۹۸

توسعه برای ساکنان شهر یا زمینه‌ساز ورود صاحبان قدرت

معیارهای 63گانه برای تشخیص بافت ناکارآمد، اقدام در جهت رفع مسأله ایمنی در برابر زلزله در بافت فرسوده را وابسته به معیارهای چندگانه‌ای می‌کند که این پیچیده‌سازی در تشخیص مسأله، در مرحلۀ اول گمراهی مدیریت شهری و در مرحلۀ بعد ورود صاحبان قدرت را به بهانۀ رفع مسائل غیرضروری موجب می‌شود.

۲۴ شهریور ۱۳۹۸

مروری بر طرح های توسعه حرم رضوی

طرح توسعه حرم رضوی در گذر زمان (قسمت دوم: پهلوی دوم)

یکی از پر‌تنش‌ترین مداخله‌ها در زمینۀ تغییر چهرۀ مرکز شهر، تخریب ابنیۀ اطراف حرم مطهر در سال ۱۳۵۴ در قالب الگوی نوسازی بزرگ مقیاس و ایجاد فضای سبز در محدوده است. این طرح با نگاه اقتدارگرایانه وغیرمشارکتی با هدف پاکسازی بافت پیرامونی با مخالفت شدید مردم و مذهبیون اجرا و نتیجۀ آن جداشدن حرم از شهر بود.

۲۴ شهریور ۱۳۹۸

مروری بر طرح های توسعه حرم رضوی

طرح توسعۀ حرم رضوی در گذر زمان (قسمت اول: پهلوی دوم)

مهم‌ترین تحول کالبدی در عصر رضا شاه ساخت معبر مدوری در پیرامون حرم مطهر بود تا قدرت ناشی از انسجام بازاریان و مقامات مذهبی را تحت کنترل خود درآورد. اقدامی که تأثیر عمیقی در تخریب و گسست بافت سنتی شهر مشهد داشت و به جراحی بافت مشهور شده است.

۲۳ شهریور ۱۳۹۸

عدم‌ وجود راهبرد برای ادارۀ وزارتخانه گردشگری

چند تنِ خواب‌آلود: ۶۴ درصد حاضران در مجلس به علی‌اصغر مونسان رأی اعتماد دادند.

۱۲ شهریور ۱۳۹۸، علی‌اصغر مونسان در مجلس شورای اسلامی، از نمایندگان مجلس برای وزارتخانۀ نوپای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رأی اعتماد گرفت.

۱۴ شهریور ۱۳۹۸

تفاوت کولی‌ها از جهات زیستی و اجتماعی با سایر شهروندان

کولی‌ها در تهران؛ مسائل، آسیب‌ها و راهکارها

طرد اقتصادی کولی‌ها با طرد اجتماعی و فرهنگی این گروه در هم آمیخته و کولی‌ها را به اجتماعی غیرمتمایز از سایرین تبدیل کرده که در گدایی‌کردن با هم برابر هستند.

۱۳ شهریور ۱۳۹۸

نقدی بر تفاهمنامه ساخت جزیرۀ مصنوعی

«کاریکاتوری از بزرگترین‌ها»

ساخت جزیرۀ مصنوعی در کشوری که جزایر خالی از سکنۀ زیادی دارد، مسألۀ عجیبی نیست. ساخت جزیره ای که از جزایر امارات بزرگتر است، تکرار کاریکاتور بزرگترین‌ها است.

۱۱ شهریور ۱۳۹۸