پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: صبا سلطان‌قرائی

Picture of صبا سلطان‌قرائی

صبا سلطان‌قرائی

دکتری معماری، مدرس دانشگاه هنر اسلامی تبریز و دانشگاه آزاد تبریز
نقص مفهوم حرکت در شهرهای امروز ایران از دیدگاه نظریه حرکت طبیعی
مبانی شهر

نقص مفهوم حرکت در شهرهای امروز ایران

اگر بخواهیم تغییری در جهت ارتقاء کیفیت مسیرهای حرکت شهرهای امروز صورت گیرد باید ریشه تعریف حرکت و ارزش های حرکت مطلوب را بازنگری کنیم.

سنجش زیست محیطی منظر
مبانی نظری منظر

سنجش زیست محیطی منظر

معیارهای ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست در صورتی ظرفیت برای تحلیل منظر خواهد داشت که بتواند انسان را با همه ابعاد وجودی و زیست محیطی مورد مطالعه قرار دهد.

سنجش منظر
مبانی نظری منظر

سنجش منظر

الگوی سنجش منظر برای سهولت استفاده متخصصین باید الگوی واحدی باشد. الگویی که بتواند با روش های محاسباتی و اندازه گیری قابلیت محاسبه و سنجش منظر را داشته باشد.

نقش فاکتور خاطره انگیزی در هویت منظرین
منظر

نقش فاکتور خاطره انگیزی در هویت منظرین

آنچه به عنوان خاطره ذهنی در ذهن نمود پیدا ‌می ‌کند، نیاز به ماده در خارج دارد. اما این عینیت نیست که نقش آفرینی ‌می ‌کند بلکه ابزاری برای خاطره انگیزی است.

واژه‌شناسی خیابان با روش نحو فضا
مبانی شهر

واژه‌شناسی خیابان با روش نحو فضا

نحوه خیابان‌کشی و ساختار پیکره‌بندی آن تأثیر مستقیم، در نحوه حرکت و شناخت افراد از شهر دارد. بنابراین خیابان الگویی برای نحوه رفتار و زندگانی افراد هست.