پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: طراحی منظر

حیاط مدرسه به مثابه زیرساختی منظرین
امیر هاشمی‌زادگان

حیاط مدرسه به مثابه زیرساختی منظرین

حیاط مدارس ماهیتاً منظرین است. چه آسفالتی باشد چه از نوع نیمه‌باغ یا تمام‌باغ.
برای تبدیل‌شدن به زیرساختی منظرین باید بتواند تنوع فضای تکین