مطالب برچسب: شهر-بندر

از تعامل تا ضد تعامل شهر با بندر در انزلی
یونس غربالی‌مقدم

از تعامل تا ضد تعامل شهر با بندر در انزلی

تعامل بندر انزلی با شهر که طراحی آغازین آن برگرفته از معماری به سبک اروپایی بوده و با هدف صرفاً حمل و نقل توسعه نیافته است.

نفت و دگرگونی بندر در شهر-بندرهای خوزستان
امین مقصودی

نفت و دگرگونی بندر در شهر-بندرهای خوزستان

با استقرار شرکت نفت در خوزستان، بندر در شکل سنتی خود که در بردارنده شیوه های سنتی و اقتصادی بومی است و در پیوستگی با سایر فضاهای شهری قرار دارد، به محاق می رود.

برای رسیدن به شهر-بندرهای پایدار چقدر فاصله داریم؟
یونس غربالی‌مقدم

چالشهای رسیدن به شهر-بندرهای پایدار

توجه جدی مقامات به پشتیبانی از اجرای برنامه‌ های توسعه پایدار، می‌ تواند نيازهای مردم و تمامی ذی ‌نفعان را به واسطه فعاليت‌ های شهر-بندرهای پایدار تامين نمايد.

صادرات نخل پس از صادرات خاک
یونس غربالی‌مقدم

صادرات نخل پس از صادرات خاک

متولیان موضوع صادرات برای محصولات طبیعی مانند نخل با اتخاذ سیاستهای مناسب بازرگانی، مانع از ارزان فروشی سرمایه ‌های ملی و میراث طبیعی کشور شوند.

خاطره ای از استاد دریابندری
محمد ابراهیم فروزانی

خاطره ای از استاد دریابندری

استاد نجف دریابندری به ریشه افسردگی شهری پرداخته و خیال شهری را تصویر می کرد که روزی شاید “ایده شهر- بندر” بوشهر جدید باید بر پایه آن شکل و ساختار بگیرد.