پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: هنر

استقبال از بیان های جدید هنر در دنیای مجازی و انزوای هنرهای سنتی
مریم اسماعیل‌دخت

بیان های جدید هنر در دنیای مجازی

برای توسعه هنر بایست همگام با تغییر نیازها و مطالبات هنر مردمی اقدام کرد یا وظیفه هنرمند دستکاری ذهن مخاطب و اشاعه هنر قابل لمس در نمایش موزه‌ای سنتی است؟

«موجود» اندیشی، «وجود» اندیشی و حقیقت معماری
محمدرضا فروزنده

«موجود» اندیشی، «وجود» اندیشی و حقیقت معماری

ضروری است که در معماری به عنوان یک تخنۀ حقیقی، به وجود بیاندیشیم و موجود را از خلال فرآیندِ ظهور درک کنیم و دوگانگی کارکرد-زیبایی معماری را فراموش کنیم.

تفسیر، انتقام عقل از هنر
محمدرضا فروزنده

تفسیر، انتقام عقل از هنر

اساسی ترین غقلتی که با غلبۀ تفسیر در مواجهۀ هنر اتفاق می ‌افتد، ماهیت مدیوم هنری و خصوصاً حسانیت آن است.

نقش اجتماعی هنر در زندگی شهری در یک قرن گذشته
شهریار خونساری

نقش اجتماعی هنر در زندگی شهری در یک قرن گذشته

مجسمه فردوسی به عنوان نمونه ای از یک اثر هویت بخش، فارغ از بستر مفهومی آن و به جهت نقش اجتماعی خود، عامل تعلق خاطر و همبستگی ادرکی در میان جامعه مخاطبش است.

نگارگری به مثابه رسانۀ حکومتی در گذر زمان
نظر آنلاین

نگارگری به مثابه رسانۀ حکومتی در گذر زمان

هنر همواره در جوامع مختلف مصداق «روح دوران» بوده است. در ایران نیز نگارگری در ادوار مختلف یکی از مهم‌ترین ابزارها بوده و همچنین بیانگر بایدها و نبایدها به‌ویژه از جانب قدرت‌ها است