پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

TOD در تهران و لندن

چکیده: افشین خضرلو، مشاور TOD شورای شهر تهران در تأثیر جهت‌گیری بودجه سال ۹۸ به اختصاص ۵۰ درصد از بودجه شهر لندن به حمل و نقل عمومی اشاره داشته (نشست دوم TOD شورای شهر تهران، ۱۱ اسفند ۱۳۹۷) و از آن به مثابه ستون فقرات شهر در برنامه‌ریزی یاد کرده است. این در حالی است که تهران با ۱۴۰۰۰ هکتار بافت ناپایدار در برابر زلزله، با مطالبه خاموشی مواجه است که ایمنی شهروندان را در بر می‌گیرد در حالی که شهر لندن با این مسأله مواجه نیست!

TOD در تهران و لندن

اولویت یافتن مطالبه‌های خاموش در شهر تهران از جمله زلزله، نتیجه راهبردیِ نشست “تحلیل بودجه ۹۸” است که روز سه شنبه ۷ اسفندماه ۱۳۹۷ در گالری نظرگاه برگزار شد. در این نشست محمود میرلوحی به جهت‌گیری اصلی بودجه برای حمل و نقل عمومی اشاره داشت که سهم بیشتر آن برای مترو در نظر گرفته شده است. این سیاست که وزن اصلی بودجه را بر یک بند قرار دهیم و برای بندهای دیگر در حد نگهداشت تخصیص داشته باشیم باعث خواهد شد توسعه مطالبات خاموش در سایه قرار گیرد و هدف اصلی بودجه که نزدیک شدن به عدالت اجتماعی است فراموش شود.

افشین خضرلو، مشاور TOD شورای شهر تهران در تأثیر جهت‌گیری بودجه سال ۹۸ به اختصاص ۵۰ درصد از بودجه شهر لندن به حمل و نقل عمومی اشاره داشته (نشست دوم TOD شورای شهر تهران، ۱۱ اسفند ۱۳۹۷) و از آن به مثابه ستون فقرات شهر در برنامه‌ریزی یاد کرده است. این در حالی است که تهران با ۱۴۰۰۰ هکتار بافت ناپایدار در برابر زلزله، با مطالبه خاموشی مواجه است که ایمنی شهروندان را در بر می‌گیرد در حالی که شهر لندن با این مسأله مواجه نیست!

TOD در تهران و لندن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *