برنامه آتی نظرگاه
نشست "در مرکز تهزان چه باید کرد؟ | رسالت میراث فرهنگی | سه شنبه ۱ مردادماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Sunday, 22 September , 2019
امروز : یکشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۸ - 23 محرم 1441
مصاحبه با عباس مجیدی دربارۀ سرقت مجسمه‌های شهری در تهران

عباس مجیدی: اصل قضیه محافظت از آثار است نه دزدی آنها

نظرآنلاین دربارۀ انگیزه‌های ربوده‌شدن این مجسمه‌ها با عباس مجیدی، مجسمه ساز و رئیس انجمن مجسمه‌سازان ایران گفتگو کرده است:

۳۱ شهریور ۱۳۹۸

یادمان های شهدا؛ ارزش‌های منزوی شهر
بنای یادمان شهدا یک یادوارۀ اجتماعی از حماسه‌ای ملی است نه مکان زیارتی