برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
به بیراهه کشیده شدن هدف شوراها

خواب ظن، چپه؛ تعبیر وارونه رویای شوراهای غیرسیاسی

با توجه به نزدیکی انتخابات و ضرورت جلوگیری از هرچه تباه‌ تر شدن منابع شهری لازم است تا از مسیر مجلس شورای اسلامی، جایگاه شوراهای غیرسیاسی مورد بازبینی قرارگیرد.

۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاثیر رانت و میزان فروش نفت بر شهرهای مصرف گرا

ارّه تحریم های نفتی بر پیکره شهر ایرانی

می توان خاصیت تحریم های نفتی در قبال شهرهای ایرانی را، به «ارّه ‌ای» تشبیه کرد که وارد تنه یک درخت شده و حرکت آن در هر جهتی برنده و آسیب ‌زا ‌است.

۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰