برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶

طرح جامع و بی هویتی امروز تهران

مرکز شهر یکی از کارکردهای پر ازدحام شهری است و مدیریت شهر با نگرشی حذفی به آن، بر اساس «طرح منطقه‌ای» و نظام «تفکیک عملکردی»، پایه‌ریزی شده و هسته‌های فعالیتی در مناطق مختلف، به شهر معنا می‌بخشد.

۰۳ مهر ۱۳۹۸

کیفیت معماری در نوسازی بافت‌های فرسودۀ تهران

آیا در نوسازی بافت‌های فرسوده می‌توان به مقولۀ کیفیت معماری پرداخت وقتی محدودیت‌های اقتصادی در این بافت‌ها امکان نوسازی را به حداقل می‌رساند‌‌؟ آیا اساساً می‌توان از ساکنان این بافت‌ها که داشتن یک سرپناه نهایت خواسته‌شان است توقع رعایت کیفیت‌های معماری را داشت؟ آنچنان که ویترویوس برای معماری سه جنبۀ ایستایی، کارایی و زیبایی قائل […]

۲۳ تیر ۱۳۹۸

مروری بر نقاشی‌های دیواری غیررسمی

گرافیتی در ایران، تجربه‌ای محدود

از نقاشی دیواري به منزله شيوه‌اي براي ارسال پيام‌هاي اجتماعی، سياسی و شکلی از تبليغات استفاده می‌شود. این دیدگاه‌هاي متفاوت و گاه متعارض نسبت به نقاشی دیواري سبب شده است که نقاشی دیواري به منزله پدیده جدید طی دو دهه اخير مورد توجه قرار گيرد؛ تا جایی که سياست مقابله جاي خود را به سياستی مثبت داده است.

۱۹ تیر ۱۳۹۸

قوانین تازه برای نحوه استفاده از اسکوترهای برقی

کاهش آلودگی هوا در پاریس به قیمت بی‌نظمی در خیابان ها

پنجشنبه ششم ژوئن، شهر پاریس، قوانین جدیدی را برای استفاده از اسکوترها، به دلیل مواجهه با هرج و مرج در پایتخت اعلام کرد این قوانین شامل ممنوعیت پارک در گذرپیاده خیابان، محدودیت سرعت، تثبیت تعداد اسکوترها و تقویت روحیه شهروندی در استفاده از کلاه ایمنی و ازدیاد کمپین های جلوگیری از تصادفات جاده ای بود. […]

۰۵ تیر ۱۳۹۸