پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: غزال مسافرزاده

غزال مسافرزاده

غزال مسافرزاده

پژوهشگر دکتری منظر، لابراتوار دکتری پژوهشکده نظر
قلمرو در شهرهای صنعتی
منظر صنعتی

قلمرو در شهرهای صنعتی

مفهوم قلمرو به منزله یکی از عوامل تاثیرگذار در وحدت شهر میتواند بر کیفیت فضا، مورد توجه قرار گیرد.

تاثیرات صنعت نفت در شهرهای ایران
منظر نفت

تاثیرات صنعت نفت در شهرهای ایران

صنعت نفت یکی از مهمترین مولفه های تاثیرگذار در شکل گیری تحولات ایران دوره پهلوی است که با حمایت دولت بریتانیا شکل گرفت.

ارزش دهی به پیاده راه ها در فضای بازار
منظر شهری

ارزش دهی به پیاده راه ها در فضای بازار

پیاده راه در صورت توجه به مسائل کیفی و کمی می تواند باعث یکپارچگی فضا شده و بر تعاملات، کنش های اجتماعی و دلبستگی بیشتر افراد به فضا بیافزاید.

بافت فرسوده یکی از معظلات منظر شهر
منظر شهری

بافت فرسوده یکی از معظلات منظر شهر

در شناسایی بافت‌های فرسوده شهرهای کشور توجهی به شاخص مطلوبیت منظر شهری نشده و پیشینه قابل توجهی در ارتباط با نوسازی بافت فرسوده و مطلوبیت منظر شهر مشاهده نمیشود

مقایسه طرح توسعه در شهرهای سنتی و صنعتی ایران
سازمان فضایی شهر

مقایسه طرح توسعه در شهرهای صنعتی و سنتی ایران

سلسله مراتبی بودن سازمان فضایی در شهرهای صنعتی، عاملی مهم در کیفیت ادراک ساکنین از ساختار شهر به شمار می آید که می تواند در برنامه توسعه به صورت الگو تکرار شود.