پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: مهدی فاطمی

مهدی فاطمی

مهدی فاطمی

عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی
عدم استفاده از اماکن محلی در طرح واکسیناسیون به دلیل نگاه تجمیعی
برنامه ریزی و مدیریت شهر

عدم استفاده از اماکن محلی در طرح واکسیناسیون به دلیل نگاه تجمیعی

غلبه نگاه تجمیعی به نگرش شبکه ای در مدیریت شهری و نبود اطلاعت کافی از زیرساختنها یدر اختیار، از دلیل عمده نابسامانی های مراکز واکسیناسیون در روزهای بحران بود.

احزاب سیاسی، شهر تهران را به گروگان گرفته اند.
برنامه ریزی و مدیریت شهر

احزاب سیاسی، شهر تهران را به گروگان گرفته اند.

راه برون رفت از وضعیت گروگان گیری احزاب، تغییر در رویکرد مشارکت در انتخابات شوراهاست که فارغ از مسائل جناحی به سابقه فرد دقت کرده و از رای دهی لیستی پرهیز شود.

تهران فقط یک رودخانه کن دارد
منظر طبیعی

تهران فقط یک رودخانه کن دارد

مداخلات در بستر رودخانه های فصلی تهران مانند رودخانه کن، بدون توجه به یکتا بودن این بسترها مانند یک فضای سبز انجام می پذیرد و برخی مداخلات قابل برگشت نیستند.

رویکرد کمیته نما؛ کالبدی یا هویتی؟!
نوسازی شهری

رویکرد کمیته نما؛ کالبدی یا هویتی؟!

رویکرد کالبدی کمیته نما منجر به نگاه سلیقه ای بر اساس نظر شهروندان و خبرگان خواهد شد اما رویکرد هویتی می تواند کالبدی متناسب با ذهنیت ساکنین را سامان دهد.

تخصص مدیر شهری؛ موهبت یا معضل
نقد

تخصص مدیر شهری؛ موهبت یا معضل

چندی است که شورای شهر تهران، بارها در آزمون انتخاب شهردار تهران قرار گرفته و سه گزینه و تخصص متفاوت را بر کرسی شهرداری نشانده است