پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: پروانه پرچکانی

Picture of پروانه پرچکانی

پروانه پرچکانی

پژوهشگر و عضو هیات علمی پژوهشکده نظر و دانشگاه علم و فرهنگ
برنامه ریزی فضایی و اکوتوریسم
اکوتوریسم

برنامه ریزی فضایی و اکوتوریسم

هدف برنامه‌‌ریزی فضایی شناخت منابع سرزمین و چگونگی بهره‌‌برداری از این منابع و همچنین پیش‌بینی وضعیت آینده استقرار مطلوب انسان و عملکرد او در طبیعت است.

مکتب استثنا‌گرایی و اکوتوریسم
اکوتوریسم

مکتب استثنا‌گرایی و اکوتوریسم

روش تحقیق در اکوتوریسم پیوند جدانشدنی با روشهای تحقیق در جغرافیایی طبیعی دارد ولی در پژوهشهای جغرافیایی هنوز پیگیری چیستی و کجایی پدیده‌ ها اولویت دارد

اکوتوریسم و نظریه امکان گرایی
اکوتوریسم

اکوتوریسم و نظریه امکان گرایی

اکوتوریسم یکی از مهمترین بخشهای در حال ‌توسعۀ صنعت گردشگری و ده درصد از تولید ناخالص داخلی جهان، هفت درصد از بازار جهانی گردشگری و یک از ده شغل را شامل می‌شود.

اکوتوریسم و نظریه جبرگرایی
مبانی نظری

اکوتوریسم و نظریه جبرگرایی

اکوتوریسم مهم‌ترین گونۀ گردشگری است که با وجود اهمیت بسیار آن، در بُعد نظریه‌پردازی، ارتباط با سایر علوم و ماهیت دانشی خود نوعی آشفتگی عمیق ماهیتی دارد.

سهم اندک زنان دانشگاهی در کارآفرینی گردشگری
مدیریت گردشگری

سهم اندک زنان دانشگاهی در کارآفرینی گردشگری

درمان رفتارهای منفی کارآفرینی مانند نداشتن اعتماد به نفس، برطرف کردن موانع محیطی و سازمانی می تواند بستر کارآفرینی زنان تحصیل کرده حوزه گردشگری را فراهم نماید.

گردشگری سلامت پس از پاندمی
مدیریت گردشگری

گردشگری سلامت پس از پاندمی

فضای گردشگری سلامت در پاندمی به هم ریخته است. توجه به ظرفیت‌هایی که وابستگی کمتری به تجهیزات پزشکی دارد استراتژی طلایی گردشگری سلامت در پس از پاندمی خواهد بود.

گردشگری و رشد فراگیر
فضای جمعی

گردشگری و رشد فراگیر

فرآیند گردشگری خلاق بر همکاری استوار شد همه این موارد می توانند دلیل انتخاب شعار رشد فراگیر از سوی سازمان جهانی گردشگری باشند.

گردشگری و کرونا
گردشگری

گردشگری و کرونا

تعریف استانداردهای بهداشتی، غربالگری سلامت و تعریف پاکیزگی به عنوان رویکرد جدید ادراک هویت برند در گردشگران، بخشی از مکانیزم ها برای کاهش اثرات منفی کرونا است.

پژوهش های گردشگری بنيادين يا کاربردی؟
گردشگری

پژوهش های گردشگری بنيادين يا کاربردی؟

پژوهش های گردشگری می توانند به عنوان علم مقدماتی با خروج از چرخه تکرار، تمرکز بر مساله محوری و اصالت دادن به خروجی پژوهش، نقش موثری در گردشگری ایفا کنند.

گردشگری سرگردان در ميان تعابير مختلف
گردشگری

گردشگری سرگردان در ميان تعابير مختلف

گردشگری کالونچر يا فرهنگ جويی ريسکی يک رويکرد است که نیازمند اعتماد به‌ نفس و ميل به مهارت­های اخلاقي برای لذت بردن از فعالیتهاي ماجراجویی طبيعي و فرهنگي است.