پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: سمیرا عابدی

سمیرا عابدی

سمیرا عابدی

پژوهشگر دکتری منظر، دانشگاه تربیت مدرس
احیای تکنوکرات قنوات و زوال ارزش های معنایی منظر شهری تهران
منظر شهری

احیای تکنوکرات قنوات

در پروژه های احیای قنات سلیمانیه در شهر تهران تا چه اندازه ارزش های فرهنگی و اجتماعی قنات مورد توجه قرار گرفته است؟

جای خالی پروژه های واقعی در برنامه های درسی معماری منظر دانشگاه های ایران
آموزش معماری منظر

جای خالی پروژه های واقعی در برنامه های درسی معماری منظر دانشگاه های ایران

پروژه های واقعی در دوره های آموزشی معماری منظر میتواند به دنبال ایجاد مهارتهای ضروری جایگاه معماران منظر در پروژه های اجرایی و حرفه های کشور را تثبیت نماید.

مسامحه پلیس راهور با متخلفین و کاهش کیفیت منظر شهری
برنامه ریزی و مدیریت شهر

مسامحه پلیس راهور با متخلفین و کاهش کیفیت منظر شهری

در بسیاری از معابر شهر تهران شاهد مسامحه و عدم نظارت آگاهانه پلیس راهور بر عملکرد متخلفین در مناطق تجاری، پارک عمود بر خیابان و پارک دوبل و ایجاد سد معبر، هستیم

جمعه بازار از پارکینگ پروانه تا باغ هنر
برنامه ریزی و مدیریت شهر

جمعه بازار از پارکینگ پروانه تا باغ هنر

جمعه بازار پروانه سال ها حاصل تعامل فروشندگان، خریداران در ظرف فضایی پارکینگ پروانه در مرکز شهر تهران بوده است.

وجه اجتماعی زیرساخت های طبیعی در شهرهای ایران
زیرساخت آبی

وجه اجتماعی زیرساخت های طبیعی در شهرهای ایران

زیرساختهای آبی طبیعی صرفا منابع تولید آب نیستند و دارای کارکردهای اجتماعی و فرهنگی هستند و در نظام فضایی شهرها و سکونتگاه های انسانی نقشی مهمی را ایفا میکنند.

آیا خوانش قنات در نظام مدیریتی شهر تهران نیازمند بازنگری است؟
زیرساختهای آبی

بازنگری در خوانش قنات در نظام مدیریتی شهر تهران

در گذشته شبکه قنات‌های تهران نقشی حیاتی در تأمین آب شهر داشته است.
مدیریت شهری با اتخاد رویکرد منظرین به قنات می‌توانند به زیست‌پذیرتر شدن تهران کمک نمایند.

منظر و جامعه

جای خالی «جوایز معماری منظر ایران»

برنامه ریزی و اجرای جوایز معماری منظر در ایران می تواند به دلیل داشتن شبکه مخاطبین، شاخص های صاحبنظران در این حوزه را ترویج داده و افراد موفق را معرفی نماید.

وجوه تاریک لغو مصوبه برج-باغ
شهر

وجوه تاریک لغو مصوبه برج-باغ

اصلاح مصوبه برج-باغ به جای لغو یکباره، ملزم کردن مالکان در حفظ باغات و همچنین ایجاد باغهای عمودی و جداره های سبز می توانست منجر به تقویت زیرساختهای سبز گردد.