برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Saturday, 31 October , 2020
امروز : شنبه, ۱۰ آبان , ۱۳۹۹ - 15 ربيع أول 1442
قرارگیری ساکنین بافت فرسوده در ریسک بالای خطر

نوسازی مرگبار

عدم انعطاف ‌پذیری برنامه نوسازی در افزایش تاب آوری و پیش بینی زیرساخت برای بحرانها، ساکنان با زندگی در بافت فرسوده در ریسک بالای قرار دارند.

۲۶ مهر ۱۳۹۹

نجات بافت فرسوده نیازمند نگاهی جامع، کل‌نگر، همه شمول است

جایگاه نهاد متولی در بافت فرسوده

نجات بافت فرسوده نیازمند این است که «نهاد اجتماعی بافت» متشکل از سازمان‌ها با تشریک مساعی اولویت اصلی را نجات بافت فرسوده در شهرهای مختلف قلمداد کنند.

۰۲ شهریور ۱۳۹۸

نگاهی نقادانه به نشست «معیارهایی برای دانستن یا اقدام؟ ارزیابی معیارهای جدید تشخیص بافت فرسوده»

تقدم فرع بر اصل؛ رویکرد مدیریتی حاکم بر مساله بافت فرسوده

مدیران شهری علی‌رغم حسن نیتی که در زمینه حل مشکلات بافت فرسوده داشته‌اند با نادیده گرفتن بدیهی‌ترین و ضروری‌ترین مساله که همان امنیت جانی شهروندان است درگیر حواشی شده‌اند که اگرچه در جایگاه خود حائز اهمیت هستند اما در مقام مقایسه با مساله ایمنی در مراتب پایین‌تری از اهمیت قرار می‌گیرند.

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

یادداشتی در مورد نشست معیارهایی برای دانستن یا اقدام؟

مرمت کالبدی، «زورو»ی نوسازی در احیا بافت فرسوده

قطب قرار دادن کالبد بافت به عنوان مؤثرترین عامل در نوسازی، دیدگاه ریشه‌ای و درستی در تحلیل اهمیت این مفهوم به عنوان عامل بازتولید حیات و هویت بافت فرسوده شهری نیست و نمی‌توان ارزش‌های کالبدی را فرای ارزش‌های مفهومی در هویت بافت برشمرد. کما اینکه این دیدگاه و ضعف کاکردهای آن در دو سطح تکنیکی و مدیریتی، مي‌تواند عامل به وجود آمدن ابهام روشنفکرانه جديدي در شناخت و مداخله بافت‌های فرسوده باشد.

۱۹ مرداد ۱۳۹۸

بیانیۀ گالری نظرگاه برای نشست «معیار بافت فرسوده ، از واقعیت تا خیال»

وابستگی تعیین معیارها به «مرکز جامع اطلاعات» با هدف رصد وضعیت ناکارآمدی شهر اقدام درخور توجه است ولی نوسازی را از هدف اصلی خود که تأمین ایمنی شهروندان است دور می‌کند. نوسازی در شهر تهران اقدامی با فوریت بالاست و توجه به تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی و ... با هم یک اقدام زمانبر خواهد بود.

۲۴ تیر ۱۳۹۸

تخریب و نوسازی یا مقاوم‌سازی؟

چرا تنها سیاست «تخریب و نوسازی» مورد حمایت قرار گرفته؛ در حالی که سیاست «مقاوم‌سازی» به عنوان سیاست موازی «تخریب و نوسازی» مغفول مانده است؟

۲۲ تیر ۱۳۹۸

بافت فرسوده و معیارهای شناسایی آن

سند جدید تعیین بافت‌های فرسوده مشتمل بر تعداد زیادی معیار (۶۳ مورد) و زیرمعیار برای شناسایی و تشخیص است. علی‌رغم آنکه در این سند، به سایر ویژگی‌های کالبدی و غیرکالبدی نیز توجه شده است؛ اما یقیناً فرایند شناسایی بافت‌های فرسوده را بسیار طولانی خواهد کرد.

۰۹ تیر ۱۳۹۸

بافت فرسوده ، اصطلاحی برای ندیدن

الگوی انباشت از طریق سلب مالکیت شیوه‌ای است در شهرهای سردستی که سرمایه به صورت مستمر تمایل دارد که فرایند تخریب و ساخت را تکرار کند. این الگو تنها یک مقولۀ سوداگرانۀ اقتصادی صرف نیست، بلکه روشی است برای برقراری سلطۀ طبقاتی از طریق تضعیف و زوال ساختارهای اجتماع محلی تهی‌دستان شهری و طبقۀ کارگر.

۰۵ تیر ۱۳۹۸

بافت فرسوده شهری و مفهوم کیفیت فضایی آن

در تصویر ذهنی شهروندان و شهرسازان کیفیات محیط بافت فرسودۀ شهری در حد متوسط و پایین قرار دارد؛ در این میان شهروندان از مؤلفه‌های محیطی و اجتماعی‌ـ فرهنگی بافت فرسوده در نسبت با سایر معیارها رضایت‌مندی بیشتری دارند و عمدة مشکلات این بافت‌ها و محلات را در وضعیت اقتصادی پایین ساکنان و معیارهای اقتصادی و مدیریتی بافت می‌دانند.

۰۵ تیر ۱۳۹۸

ورود به مباحث اجتماعی و تأمین زیرساخت‌ها قبل از مداخلات کالبدی

نوسازی مشارکتی و عوامل تأثیرگذار در تحقق آن

حضور مردم در نوسازی مشارکتی بافت فرسوده بسیار حائز اهمیت است ونه تنها در مرحله اجرا که باید در تمام مراحل اقدام صورت پذیرد.

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸