برنامه آتی نظرگاه
نشست "بازشناسی تاثیر شهر برمجسمه" | چهارشنبه ۲۲ خرداد ماه 1398 | از ساعت 17
Tuesday, 18 June , 2019
امروز : سه شنبه, ۲۸ خرداد , ۱۳۹۸ - 15 شوال 1440

مصاحبه با علیرضا عندلیب به بهانۀ راه‌اندازی مجدد «نهاد برنامه‌ریزی توسعۀ شهری»

همسویی و هم‌افزایی ارکان دستگاه‌ها و سازمان‌های مؤثر در مدیریت و برنامه‌ریزی طرح‌های توسعۀ شهری لازم است. در حقیقت باید نهادِ تعاملی باشد، نه نهادِ توافقی.

۲۰ خرداد ۱۳۹۸

در آشفته بازار شهرداری و شهرسازی در ایران چرا باید منتظر توسعۀ واقعی شهر باشیم؟
پایۀ طرح‌های به اصطلاح جامع از اول غلط و کژ نهاده شده است
باغ و خانه‌های باغی و ترس از درخت کاری
برگه عمران برای تشخیص باغ یا غیرباغ بودن کفایت نمی کند
نهادسازی مهمترین راه برای مدیریت شورایاری‌ها است
بررسی پیش نیازهای شرایط داوطلبی در شورایاری‌ها
آسیب‌شناسی گردشگری ایران از دریچه آموزش
گردشگری ایران، نیازمند نزدیک شدن آموزش آکادمیک و کاربردی
تماس با جامعۀ محلی پیش‌شرط گردشگری‌ معنامحور
زندگی پیاده و گردشگری معنامحور
شهروندزدایی یا جوانگرایی؟
مصاحبه با محمد کریم آسایش دربارۀ اساسنامه انتخابات شورایاری‌ها
چگونه رابطه بین شورایاری‌ها و مردم منطقی خواهد شد؟
رابطه فعلی شورایاران با مردم بسیار ناموزون است