برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Wednesday, 8 April , 2020
امروز : چهارشنبه, ۲۰ فروردین , ۱۳۹۹ - 15 شعبان 1441
آرشیو : مصاحبه, منتخب
مصاحبۀ نظرآنلاین با سعید فرقانی

پدافند غیرعامل به دنبال حفظ و ایجاد مصونیت برای انسان است.

جنگهای اخیر مردم‌محور بوده و با تمرکز بر مردم و جمعیت انجام شده اند. یعنی مردم و زیرساختهایی را که سرویس می‌دهند را محور قرار داده اند.

۱۹ دی ۱۳۹۸

ایدۀ طرح تئاتر شهر کرج، هویت‌بخشی به منظر از یادرفتۀ شهر کرج است.
گفتگوی نظرآنلاین با سعید حقیر، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و برندۀ مسابقۀ محدود طراحی تئاتر شهر کرج
مسائل توقف موقت ساخت‌وساز محدود به نقشه‌ها نمی‌شود.
گفتگوی نظرآنلاین با کورش رفیعی، طراح ساختمان پلاسکو نو
ربع رشیدی می‌تواند یک الگو در مباحث شهرسازی باشد
گفتگو با بهرام آجرلو، سرپرست هیئت کاوش‌گران ربع‌رشیدی
در موضوع مسکن بدنۀ کارشناسی، مقصر اصلی هستند.
گفتگوی نظرآنلاین با بیت‌الله ستاریان
صادق مصطفوی کاشانی: قطع درخت جرم و مجازات آن ۶ ماه تا ۳ سال حبس است.
هنوز اخباری از شروع ساخت‌و‌ساز در باغات تهران بر مبنای مجوزهای گذشتۀ شهرداری تهران، شنیده می‌شود