پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: مبانی نظری معماری

بازبینی مفهوم مکان و فضا در معماری
حمید ممانی

بازبینی مفهوم مکان و فضا در معماری

مکان طی زمان و فرآیندی به ‌وسیله مردم شکل میگیــرد. ابتدا باید از طریق عوامل فیزیکــی، فعالیت و مفهوم به عنــوان مؤلفه‌های تشکیل‌‌دهنده هویــت مکان معنا یابد.

ساختمان و معماری، از محصول تا فرآیند
محمد فرشیدی

ساختمان و معماری، از محصول تا فرآیند

زمانی که ساختمان به عنوان یک فرآیند مورد بررسی قرار می‌گیرد مجموعه‌ای از روابط را شکل می‌‌دهد؛ به واسطه آن ساختمان شروع به بازتاب و مداخله روابط اجتماعی می‌کند.

معماري، معنا و روايت
محمدرضا فروزنده

معماری، معنا و روایت

اگر معنا را واژگان و روایت را زنجیره ای به هم پیوسته از این واژگان بدانیم؛ می توان گفت که معماری قادر به روایت داستانی واژگانی و متعین نیست.

معماریِ توزرد
محمدرضا فروزنده

معماریِ توزرد

معماری تا به حال هیچ گاه همچون امروز به کالا و ابژه تبدیل نشده بود. بازیابی ماهیت معماری، نیازمند آن است که با معماری مواجهه مستقیم و بی واسطه صورت گیرد.

«موجود» اندیشی، «وجود» اندیشی و حقیقت معماری
محمدرضا فروزنده

«موجود» اندیشی، «وجود» اندیشی و حقیقت معماری

ضروری است که در معماری به عنوان یک تخنۀ حقیقی، به وجود بیاندیشیم و موجود را از خلال فرآیندِ ظهور درک کنیم و دوگانگی کارکرد-زیبایی معماری را فراموش کنیم.

مرزی برای منیّت نااهلان معماری
محمدرضا فروزنده

مرزی برای منیّت نااهلان معماری

مرز معماری چیست؟ آیا این گونه مفاهیم بایستۀ ترسیم مرز اند؟هر بنایی را معماری می خوانیم بدون آن که پیش از آن به این پرسش پاسخ دهیم و آن را با پاسخ قیاس کنیم.

به دنبال پیوستگی در معماری ایرانی
سید محمدباقر منصوری

به دنبال پیوستگی در معماری ایرانی

شناخت و درک میراث سنتی در طول دوره های دانشگاهی به طور سیستماتیک و اساسی مورد توجه قرار نمی گیرد و موجب عدم پیوستگی در معماری معاصر با گذشته شده است.

مسکن از چه جهت منظر است؟
سینا ناصری

مسکن از چه جهت منظر است؟

مي توان مسکن را منظري دانست که مخاطب را به رسميت شناخته و از دريچه نگاه او و در استحاله ذهنيات و اصيل تلقي مي گردد.

تصویر 1: میان گنبد مسجد جامع یزد و مسجد شیخ رکن الدین، کدام یک به زیبایی غایی نزدیکتراند؟ آیا باید امر زیباتر را تکرار کرد؟
محمدرضا فروزنده

یافتن زیبایی آفاقی در فرهنگی انفسی؟

اگر زیبایی حقیقی، زیبایی آفاقی است؛ چرا معمار باید به فرهنگ خود که آبشخور زیبایی متصور است رجوع کند تا تناسباتی آفاقی را در فرهنگی انفسی یافت کند؟

مقایسه معماری غربی با معماری ژاپن
شهریار خونساری

مقایسه معماری غربی با معماری ژاپن

در جهان غرب، جهان سکولار، در خارج از کلیسا قرار دارد. فقط فضای داخلی بنا مقدس است. اما در ژاپن هم خود ساختار و هم محیط طبیعی آن قلمروی الهی تلقی می‌شوند.

ما زنده از آنیم که آرام نگیریم
نظر آنلاین

ما زنده از آنیم که آرام نگیریم

تنها نمادی که می‌توان از آن به عنوان نماد قدرت در معماری بعد از انقلاب یاد کرد، ساختمان نیمه‌کارۀ مصلای تهران است؛ بنایی عظیم با ویژگی‌های ایرانی و اسلامی.