پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: اردلان طایفه حسین‌لو

Picture of اردلان طایفه حسین‌لو

اردلان طایفه حسین‌لو

کارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران
مناطق حفاظت شده فقط اسمشان را یدک می کشند
منظر طبیعی

مناطق حفاظت شده فقط اسمشان را یدک می کشند

با توجه به قانون حفاظت محيط زيست، اجرای پروژه به هر روشی که منجر به تغيير اكوسيستم شود، ممنوع است و هرگونه تخریب و تجاوز به مناطق حفاظت شده جرم به حساب می آید.

نقدی بر تکرار اشتباه حصارکشی پیرامون تئاتر شهر
فضای جمعی

نقدی بر حصارکشی پیرامون تئاتر شهر؛ تکرار اشتباه

از پیامدهای طرح زیرگذر چهارراه ولیعصر و صدماتی که به زندگی اجتماعی وارد کرده است، آموخته ای نداشتیم و احتمال تکرار اشتباه حصارکشی پیرامون تئاتر شهر وجود دارد.

کدام یک زیباست؟ یکنواخت یا متکثر؟
منظر

کدام یک زیباست؟ یکنواخت یا متکثر؟

صرف رنگ آمیزی متکثر ممکن است برای توریستی که از آن جا گذر می کند جذاب باشد اما برای شهروندان که مخاطب اصلی فضا هستند و هر روز با آن سر و کار دارند متفاوت است.

تحولات منظر ميدان های شهری در ايران
مبانی شهر

تحولات منظر ميدان های شهری در ايران

ازدحام کاربری‌ّهایی مانند پایانه و شعب سازمانها همراه با ذهنیت مردم، هم عملکرد میدان به عنوان مرکز گردهمایی و هم عملکرد ترافیکی (فلکه) را مختل کرده است.