پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: بابک داریوش

بابک داریوش

بابک داریوش

عضو هیات علمی موسسه پژوهشی شیخ بهایی
ضرورت واردات تکنولوژی ساخت یا تولید آن در داخل کشور
صنعت ساختمان

ضرورت تکنولوژی ساخت؛ واردات یا تولید؟

ضرورت تکنولوژی ساخت، باید در فرایندی، بر اساس دانش و تجربیات موجود و در پژوهشی خلاقانه، کلنگر و میان‌رشته‌ای و با حضور متخصصان خبره مرتبط با ساخت، تولید شود.

موانع صنعتی سازی ساختمان در ایران
صنعت ساختمان

موانع صنعتی سازی ساختمان در ایران

صنعتی سازی ساختمان فرآیندی است که در صورت رعایت الزامات آن موجبات بهبود و افزایش خروجی سیستمهای ساخت و بهینه سازی بهره برداری را فراهم خواهد کرد.

نبود آمار واقعی از نیاز مسکن
مسکن

نبود آمار واقعی از نیاز مسکن

محاسبات فعلی مسکن طبق آمار واقعی نبوده و بر اساس تقاضا است و نوسازی مسکن در بافت فرسوده شهری و روستایی در این آمار لحاظ نشده است.

«عدالت» یا «شبه نخبه‌گرایی» در پژوهش ایران
یادداشت

«عدالت» یا «شبه نخبه گرایی» در پژوهش ایران

وجود عدالت در پژوهش سبب می‌شود افراد نخبه و متخصص این حوزه وارد عرصه شوند و حضور افراد کاربلد، سبب می‌شود چرخه پژوهش به درستی حرکت کند.

طرح جامع مسکن ایران و عدم توجه به مسائل اصلی
مسکن

طرح جامع مسکن ایران و عدم توجه به مسائل اصلی

ما در ایران کمبود مسکن نداریم و خانه به دست افرادی که باید برسد، نمی رسد. تاکید بر حمایت از انبوه سازان در طرح جامع مسکن، نشان از عدم توجه به مساله اصلی دارد.

معماری روستایی ایران، میراثی در حال انقراض
مسکن

معماری روستایی ایران، میراثی در حال انقراض

روستاها یا متروکه و خالی از سکنه می شوند یا بزرگ و تبدیل به شهر می شوند و معماری روستایی محکوم به انقراض است. خروجی طرحهای هادی همین چیزی است که شاهد آن هستیم.

گردشگری منظر کوهستان
منظر طبیعی

گردشگری منظر کوهستان

انسان تحت تاثیر عقل‌ گرایی مدرن و نفی اسطوره‌ ها، از کوه معنازدایی کرده که حتی بعنوان منبع الهام برای تفکر در طبیعت آنرا به رسمیت نمی شناسد.