برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
شعار "هر ایرانی یک خانه" چرا محقق نمی شود؟

طرح جامع مسکن ایران و عدم توجه به مسائل اصلی

ما در ایران کمبود مسکن نداریم و خانه به دست افرادی که باید برسد، نمی رسد. تاکید بر حمایت از انبوه سازان در طرح جامع مسکن، نشان از عدم توجه به مساله اصلی دارد.

۲۵ فروردین ۱۴۰۰

طرح های هادی بلای جان معماری روستایی

معماری روستایی ایران، میراثی در حال انقراض

روستاها یا متروکه و خالی از سکنه می شوند یا بزرگ و تبدیل به شهر می شوند و معماری روستایی محکوم به انقراض است. خروجی طرحهای هادی همین چیزی است که شاهد آن هستیم.

۰۷ بهمن ۱۳۹۹

معنازدایی در منظر گردشگری کوهستان

گردشگری منظر کوهستان

انسان تحت تاثیر عقل‌ گرایی مدرن و نفی اسطوره‌ ها، از کوه معنازدایی کرده که حتی بعنوان منبع الهام برای تفکر در طبیعت آنرا به رسمیت نمی شناسد.

۳۰ آذر ۱۳۹۹