پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: فرنوش مخلص

Picture of فرنوش مخلص

فرنوش مخلص

دکتری منظر شهری، پژوهشکده‌نظر، ایران/ دانشگاه پاریس 8 _فرانسه
مراکز ساختارگرا، چارچوب ساز آشفتگی شهری
سازمان فضایی شهر

مراکز ساختارگرا، چارچوب ساز آشفتگی شهری

در مطالعات ساختار فضایی تهران، برتو به نقش مراکز در تحلیل ساختار و کنش میان اجزای آن پرداخته، اما این گزارش بر اساس اصول شهرسازی عملکردگرای مدرن تنظیم شده است.

بازخوانی مرکز، مطالبه شهری تهران
سازمان فضایی شهر

بازخوانی مرکز، مطالبه شهری تهران

تلقی امروز از مرکز شهر، یکی از مناطق تاریخی تهران است که خیابانها و میادین زیادی را پوشش می ‌دهد. اما این مناطق برای مرکز بودن، بسیار کلان و ناهمگن هستند.

تکثیر مراکز شهری محصول پدیده سیتی
شهر

تکثیر مراکز شهری محصول پدیده سیتی

حاصل نگاه کالبدی، تولید شهرهای چند مرکزی است که مراکز شهری در آنها نقش هدایتگر مناطق عملکردی کوچک را دارد و با وجود مراکز متعدد با معضل بی هویتی روبرو هستند.

برند سازی، هویت دستوری نمادهای کلانشهر تهران
منظر

برندسازی، هویت دستوری نمادهای کلانشهر تهران

نمادهای تکلیفی شهر به عنوان یک استراتژی قدرتمند برای برندسازی و ایجاد تصویری رسانه ای در سطح بین الملل اهمیت داشته و ارتباطی مفهومی با اجتماع برقرار نخواهد شد.

کلانشهر، پدیده ای ضد اجتماع شهری
شهر

کلانشهر، پدیده ای ضد اجتماع شهری

نتیجه برخوردهای حذفی با نهادهای اجتماعی وابسته به تهران، به بی‌ هویتی بیشتر شهر و زایش نهادهای حاشیه ‌ای نوین در مناطق دیگر این کلانشهر می ‌انجامد.

نقدی بر کتاب «داستان تهران»
منظر شهری

نقدی بر کتاب «داستان تهران»

مطالب کتاب داستان تهران فاقد اعتبار پژوهشی بوده و در میان منابع بسیار زیاد و معتبر در خصوص تهران، بسیار ضعیف و غیر قابل ارجاع است.

شهرنشینی فیزیکی، حاصل تنزل مفهوم سکونت
مسکن

شهرنشینی فیزیکی، حاصل تنزل مفهوم سکونت

اجبار به شهرنشینی پیرامونی از نتایج اولیه تحولات درونی کشور بوده که تنزل مفهوم سکونت از «زندگی کردن» به «زنده ماندن» از نتایج اولیه این تحول است.