پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: محمدمهدی شعبانی

Picture of محمدمهدی شعبانی

محمدمهدی شعبانی

دکتری معماری، معمار حرفه ای و پژوهشگر
بزرگراه هایی بی تفاوت به جداره های شهری
برنامه ریزی و مدیریت شهر

بزرگراه هایی بی تفاوت به جداره های شهری

در توسعه بزرگراههای شهری موضوع بافت محلات مسکونی شکافته شده از پیامدهای نامطلوب مهم اینگونه پروژه ها است و از نظر اجتماعی و شکلی دارای مضرات فراوان است.

لزوم تسریع در تدوین ضوابط ساخت و ساز روستایی
منظر

لزوم تسریع در تدوین ضوابط ساخت و ساز روستایی

بازنگری طرح های هادی روستایی و تعیین ضوابط ساخت و ساز می تواند آسیب های طبیعی، اقلیمی و اجتماعی روند خرید زمینهای روستایی توسط جامعه شهری را کاهش دهد.

طراح؛ بهره ای که نمی بریم
مسکن

طراح؛ بهره ای که نمی بریم

وسعت دید نسبت به نیازهای ساکنین ساختمانهای بلندمرتبه به گرانتر شدن ساخت نمی انجامد. حیف که طراح آنچنان گرانقیمت است که استفاده از آن در پروژه ها تعریف نمی گردد.

روابط همسایگی؛ طاووس و جور هندوستان
رفتار اجتماعی

روابط همسایگی؛ طاووس و جور هندوستان

تعاملات اجتماعی از راههای قدیمی برای کاستن از اضطرابهای روزمره و خبرهای آشفته و تنهایی این روزهاست. حتما در این روزها راهی برای بازیابی ارتباطات همسایگی است.

دسترسی اختصاصی به نیازهای عمومی
مسکن

دسترسی اختصاصی به نیازهای عمومی

اقشار کم درآمد که امکان برخورداری از تسهیلات کالبدی مطلوب خانه را ندارند؛ در مقابل از دسترسی به نیازهای عمومی نیز برخوردار نیستند.