پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: مهدیه شهرابی فراهانی

Picture of مهدیه شهرابی فراهانی

مهدیه شهرابی فراهانی

دکترای تخصصی مدیریت گردشگری و مدیر اداره تحقیق و توسعه پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
احترام؛ ضرورت همیشگی در گردشگری
صنعت گردشگری

احترام؛ ضرورت همیشگی در گردشگری

احترام به فرهنگ از سوی گردشگران و جامعه میزبان، موضوعی جهانی است بهطوری که در همه کشورها در این زمینه نگرانیهای بسیاری مطرح است

گرانی سفر و شوک به سلامت جامعه
صنعت گردشگری

گرانی سفر و شوک به سلامت جامعه

با گرانی خدمات گردشگری روبرو هستیم. می توان چنین تحلیل کرد که نگرش کلان کشور به گردشگری در یک برآیند کلی نگرش صحیحی نیست.

گردشگری، فرهنگ و تحقق سلامت معنوی
صنعت گردشگری

گردشگری، فرهنگ و تحقق سلامت معنوی

فرهنگ درون ذات انسانی است. ارزشها، آیینها، هنجارها، اعتقادات، باورهای دینی و غیردینی، فرهنگ درون رفتار انسانی است و تعاملات انسانی هم بر این مبنا شکل میگیرند.

گردشگری ایران و نجات از سردرگمی
مدیریت گردشگری

گردشگری ایران و نجات از سردرگمی

گردشگری تامین نیاز انسانی به حرکت، جابه‌جایی، آرامش، و سکون است، یک نیاز درونی که در آیات و روایات اسلامی نیز بدان تاکید گشته، ماهیت فطری با آفرینش انسان دارد.

نوروز؛ فرصت بازاندیشی اعتلای صنعت گردشگری
مدیریت گردشگری

نوروز؛ فرصت بازاندیشی اعتلای صنعت گردشگری

یکی از معضلات ایام نوروز بروز رفتارهای ناشناخته و آسیب زای ناشی از سفر است به طوری که متاسفانه هر سال این موضوع را به عنوان یک معضل و مشکل مطرح می نمایند.

رونق گردشگری مبتنی بر ادراک معنوی گردشگر
مدیریت گردشگری

رونق گردشگری مبتنی بر ادراک معنوی گردشگر

در تعیین هدف گردشگری، خط مشی و برنامه ریزی می بایست رویکردی فرامادی ایجاد نمود تا گردشگر را در مسیر صحیح و درک معنوی والاتر یاری کرد.

ذائقه فرهنگی و سفر
منظر فرهنگی

ذائقه فرهنگی و سفر

ذائقه فرهنگی را عامل تعیین کننده بسیاری از رفتارهای افراد از جمله سفر رفتن می دانند. اینکه تمایلات افراد در یک جامعه برای سفر چیست؟

گردشگری، سفری مقدس
جاذبه های گردشگری

گردشگری، سفری مقدس

بی شک سفر و گردشگری امری است مقدس، حواشی مدرن و صنعتی جامعه امروزی می بایست به سوی ریشه و بنیان خویش قدم بردارد و این امر ممکن نیست مگر با نگاهی یکپارچه و کلان. 

گردشگری و پاسداشت میراث فرهنگی
میراث فرهنگی

گردشگری و پاسداشت میراث فرهنگی

تاکنون گردشگری اقدامی ابزاری و یا رویکرد منفعت‌گرا به میراث فرهنگی بوده است. این امر در آینده‌ای نه چندان دور موجبات آسیب‌های جدی را به همراه خواهد داشت.

ردپای صنعت گردشگری در سیاستهای کلان کشور ایران
گردشگری

ردپای صنعت گردشگری در سیاستهای کلان کشور ایران

وزارتخانه عهده دار ایجاد یک سیاست گذاری کلان در سیستم گردشگری است که تحول آفرین باشد و اگر این رویکرد در آن مشاهده نگردد، صرفاً شاهد یک سازمان اداری خواهیم بود.

گردشگری و تقویت هویت فرهنگی جامعه میزبان
گردشگری

گردشگری و تقویت هویت فرهنگی جامعه میزبان

ارتقای هویت فرهنگی در هر جامعه ای، نه تنها روحیه ملی، انسجام و احساس شادی و یکی بودن را افزایش می دهد، بلکه در بهبود اعتماد به نفس و هویت فردی نیز موثر است.