پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: پدیده عادلوند

پدیده عادلوند

پدیده عادلوند

دکتری پژوهش هنر و عضو هیئت علمی پژوهشکده نظر
تناقض در آیین نامه و شیوه نامه نشریات علمی
یادداشت

تناقض در آیین نامه و شیوه نامه نشریات علمی

صراحت و پرهیز از تناقضات درون آیین‌نامه نشریات علمی که اغلب ماحصل پرداخت سطحی و شتابزده است، تکلیف ذی نفع و مجری را برای جلوگیری از سردرگمی مشخص می سازد.

آسیبهای به‌‌روز نبودن مجلات در ایران
یادداشت

آسیبهای به‌‌روز نبودن مجلات در ایران

اگر بخواهیم نشریات علمی داخلی را مورد ارزیابی قرار دهیم باید به جای پافشاری بر نحوه شاخص های فرعی مانند مدیریت مجلات، از اهمیت شاخص به‌روز بودن غافل نشویم.

نبرد عقل و جهل
مدرنیته و هنر مدرن

نبرد عقل و جهل

مجسمه میدان حر تهران در سال 1314 در فضای میدان نصب شده است. پایه اصلی مجسمه میانه میدان و مجسمه شیرهای حریم میدان از آن تاریخ تا امروز دستخوش تغییراتی بوده است.

شبه ‌پژوهش، اعتباربخشی به قالب صوری پژوهش
یادداشت

شبه ‌پژوهش، اعتباربخشی به قالب صوری پژوهش

به رغم شمار دستاوردهای پژوهشی، گویی با یک شارلاتانیزمی ناخواسته در پژوهش مواجه باشیم که صورت پژوهش را اعتبار می ‌بخشد و تفحص در موضوع با صرف وقت را برنمی ‌تابد.

تخصص‌زدایی، آسیب مقالات دانشجویی
یادداشت

تخصص‌زدایی، آسیب مقالات دانشجویی

صرف شمارش تعداد مقالات دانشجویی و علمی نمی‌ تواند شاخصی تعیین ‌کننده برای ارزیابی جایگاه علمی پژوهشگران به ویژه اساتید و دانشجویان باشد.

مجسمه میدان حر تهران در ابهر!
هنر شهری

مجسمه میدان حر تهران در ابهر!

بهتر است شهر ابهر با بهره‌ مندی از سبقه تاریخی، مقلد صرف میدان حر تهران نباشد و ضمن بهره‌ گیری از پتانسیل‌ هنری خود به هویت ‌سازی نیز بیندیشد.

هر میدان، یک مجسمه؟!
هنر معاصر

هر میدان، یک مجسمه؟!

باید ضابطه “هر میدان، یک مجسمه” را تغییر داده و با آوردن مجسمه به حاشیه میادین که کارکردی جز فلکه ندارند، بر مسئله نصب مجسمه‌ در فضای غیرمتمرکز فائق آییم.