پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: مشهد

مرکز افتاد برون، بس که شد این دایره تنگ!
رضا کسروی

مرکز افتاد برون، بس که شد این دایره تنگ!

مرکز شهر مشهد از نظر تاریخی حرم مطهر رضوی است. در دوره معاصر، ساختار شعاعی شهر مشهد دستخوش تغییراتی شده و حرم دیگر مرکز هندسی کل شهر نیست.

از باغ شهری به باغ شخصی
محمدجواد نطاق

از باغ شهری به باغ شخصی

باغ ویلا مکانی است که در محدوده های پیرامونی شهر ساخته می شودو قرار است افراد مقیم در آن آخر هفته ها در محدوده شخصی خود آزادانه تفریحاتی داشته باشند.

پاویون، پاویون که می گفتند این است؟
محمدجواد نطاق

پاویون، پاویون که می گفتند این است؟

مدیریت شهری با عدم درک صحیح از پاویون، صرفاً عناصری در نقاط مختلف شهر به نمایش می گذارد که نه کارکرد مشخصی دارد و نه یک عنصر خاطره انگیز هستند.

مدیریت ایجابی، مدیریت سلبی
محمدجواد نطاق

مدیریت ایجابی، مدیریت سلبی

مدیریت سلبی و ایجابی موجب بهبود عملکرد رفتار مردم در یک فضای شهری نمیشوند و نمیتوان با یک دستور، رفتارهای ارگانیک شهروندان در یک فضای شهری را قبضه کرد.

نقدی بر طرح حریم رضوی
مهدی حسین‌زاده

نقدی بر طرح حریم رضوی

از مهمترین انتقادات وارد بر طرح حریم رضوی مستثنی نمودن نهاد آستان قدس رضوی از دیگر ارگان های خصوصی، دولتی یا خصولتی در رابطه با نحوه مداخلات در بافت است.

حیثیت از دست رفته
مهدی حسین‌زاده

جدایی حرم و شهر؛ حیثیت از دست رفته

جدایی حرم از شهر به تدریج موجب تغییر ادراکات مردم از محدوده حرم گردیده و فهم شهروندان را نسبت به نقش و جایگاه آن در شهر دستخوش تغییر کرده است.

به نام پیاده به کام سواره
محمدجواد نطاق

به نام پیاده به کام سواره

پیاده مداری، به مضمونی اساسی در توسعه شهرها تبدیل شده است. فقدان سیاست یکپارچه از پیش تعریف‌شده بلندمدت در جهت پیشبرد پیاده مداری ز مشکلات مدیریت شهری است

شهر به مثابه یک کل
مهدی حسین‌زاده

شهر به مثابه یک کل

در شهر مشهد موارد متعددی چون فساد سیستمی و مدیریتی، مشکلات اقتصادی، تعدد ذینفعان و ذینفوذان در موفقیت یا عدم توفیق راهکارها و طرحهای بافت پیرامونی حرم نقش دارند

الگوی مفهومی توسعه شهرهای زیارتی
مهدی حسین‌زاده

الگوی مفهومی توسعه شهرهای زیارتی

در الگوی مفهومی توسعه شهر مشهد، حرم به طور کامل از فضای شهری جدا شده، هیچ رابطه معناداری را با آن برقرار نمی کندو دچار تعارضات جدی معنایی و کالبدی شده است.

زائر یا مجاور؟ کدام یک مسئله شهر مشهد است؟
محمدجواد نطاق

کدام یک مسئله شهر مشهد است؟ زائر یا مجاور؟

برنامه‌ریزی جداگانه و دوقطبی در مشهد موجب شده که ارتباط زائر با مجاور روز به روز کمتر شود و با حذف همبستگی اجتماعی، رابطه آنها به سمت رابطه صرف اقتصادی هدایت شود.