نقش ویژه زنان در مُهرهای دوره ساسانی+ مجموعه تصاویر

با وجود آن­که در مهرها استفاده از نقش­ زن روشی متداول نبوده، نمونه ­های نسبتاً محدود اما متفاوتی از مهرهای تزیین شده با نقش زن، از ایران باستان یافت شده که نشان دهنده نقش ویژه زنان در مُهرهای دوره ساسانی است.

ماجرای گل انار در دستان داریوش هخامنشی چیست؟/ نگاهی به نقش نمادین گلنار پارسی در کاشیکاری ایرانی

نقوش گیاهی مانند گل انار که در دورۀ ساسانی بر روی آثار مختلف اجرا شده ­اند، بعدها اساس نقوش گیاهی دوران اسلامی از صدر اسلام تا قرون ۸ و ۹ ه. ق. را تشکیل می­دهند.