برنامه آتی نظرگاه
نشست "جایگاه طرح جامع در مدیریت امروز شهر تهران" | سه شنبه 31 اردیبهشت ماه 1398 | از ساعت 17
Monday, 27 May , 2019
امروز : دوشنبه, ۶ خرداد , ۱۳۹۸ - 23 رمضان 1440

طرح توسعه دانشگاه تهران ، تحقیر تاریخی، خودکامگی، خشونت و قبیله‌گرایی

طرح توسعه دانشگاه تهران در بدو تولد خود به انجام هیچ‌گونه مطالعات بنیادی توسعه مقید نبوده و برداشت ذهنی گردانندگان آن از توسعه، یک برداشت شکلی و مبتنی بر احداث بنا بوده است. توسعه در این طرح، مجموعه ساختمان‌هایی است که وجود ندارد و شرط توسعه‌یافتگی، ایجاد آن ساختمان‌ها است.

۰۴ خرداد ۱۳۹۸

صلاح جامعه در گرو مشارکت در قدرت است
نشست «تکمیل دموکراسی، کدام روش برای تقویت نظارت بر قدرت ؟»