برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
ادراک هنرمندان ایرانی از منظر نفتی کشور

بازنمایی منظر نفت در آثار نقاشان معاصر ایرانی

هنرمندان معاصر ایرانی با بازنمایی مناظر نفتی تلاش داشته اند که جنبه های معنایی ادارک شده توسط خود در مواجهه با منظر نفت را تجسم نمایند.

۲۷ فروردین ۱۴۰۰

اهمیت سایتهای صنعت نفت برای دوران پسانفتی

منظر نفت و چالش­های آن در دوران پسانفتی

منظر نفت در آینده ­ای نزدیک میراثی نمایش­ دهنده از عصر نفتی حاضر خهدند بود که بیانگر دوره ­ای از پیشرفت و شکوفایی زندگی بشر برای آیندگان است.

۰۵ بهمن ۱۳۹۹

فرصت سوزی وزارت نفت در استفاده از مجموعه های قدیمی خود

میراث نفت و فرصت ارتقاء منظر شهری نفت شهرها

وزارت نفت می تواند با رویکردی انضمامی و با در نظر گرفتن ابعاد گسترده زندگی شهری، از میراث نفت خود برای ارتقا زیست شهری بهره جوید.

۱۹ آذر ۱۳۹۹

شهرسازی سرانه محور، ملاک ارزیابی شهرهای جدید

شهر جدید، مفهومی گرفتار در نگاهی تولید محور

الگوی شهرسازی تولید محور که بر پایه ارقام است از سوی مدیران با اقبال رو به رو می شود، زیرا با تمسک به آن از نحوه مدیریت خود دفاع می کنند.

۱۱ شهریور ۱۳۹۹

ثبت ملی بافت شوشتر نو علی رغم عدم ثبت بافت شهر تاریخی شوشتر

شوشتر نو، یک شهر جدید شرکتی یا یک میراث فرهنگی

قرار دادن شوشتر نو در فهرست آثار ملی بیش از آنکه مبنایی علمی و داشته باشد، مبتنی بر یک تفکر ساده لوحانه متاثر از جو ایجاد شده در شبکه ­های اجتماعی است.

۱۶ تیر ۱۳۹۹

رویکرد پدرسالارانه در طراحی شهرهای جدید

شهرهای جدید، ایده ­ای برخاسته از ضد الگو

ساکنان شهرهای نفتی و شرکتی به دلایل شغلی ناگزیر بودند که در شهرهای دیکتاتوری سکونت گزینند، اما در شهرهای جدید سرریزپذیر، الزام برای سکونت دستوری وجود ندارد.

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹