پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: امین مقصودی

امین مقصودی

امین مقصودی

معماری ایرانی اسلامی در نمایشگاه ومبلی!
معماری ایرانی‌اسلامی

معماری ایرانی اسلامی در نمایشگاه ومبلی!

بهره از معماری ایرانی-اسلامی در احداث غرفه یک شرکت بریتانیایی برای ارائه خود در یک نمایشگاه جهانی چه دلیلی میتواند داشته باشد؟

با رخم متروپل بر منظر شهری آبادان چه باید کرد؟
منظر شهری

با زخم متروپل بر منظر شهری آبادان چه باید کرد؟

مکان حادثه ساختمان متروپل، در ارتباطی مستقیم با منظر شهری آبادان عمل می کند. به عبارتی دیگر این مکان همواره در جریان زیست شهری نقشی پر رنگ را ایفا خواهد نمود.

بحران های سرزمینی از دیدگاه منظر
هنر معاصر

بحران های سرزمینی از دیدگاه منظر

بحران های سرزمینی در دراز مدت جابه‌جایی گروه‌های انسانی از سرزمینها به مقاصد دیگر و خالی‌شدن آنها از سکنه، تخریب مولفه‌های هویت‌ساز سرزمینی را سبب میشوند. 

آیا سرزمین، یک منظر فرهنگی است؟!
منظر فرهنگی

آیا سرزمین، یک منظر فرهنگی است؟!

سرزمین مجموعه ای از مولفه های کالبدی و غیر کالبدی است که میراث تنها بخشی از آن را تشکیل میدهد و بسیاری از مولفه های موثر دیگر در شکلگیری یک سرزمین را شامل نشود.

منظر شهری و نقش پرندگان
منظر شهری

منظر شهری و نقش پرندگان

حضور پرندگان در منظر شهری و حضور افراد در کنار یکدیگر به منظور تماشا و غذا دادن به آنها، فرصت منحر به فردی از ادراک متفاوت شهر برای شهروندان است.

ریشه به تیشه منظر تاریخی اهواز...
منظر شهری

تیشه به ریشه منظر تاریخی اهواز…

برای جلوگیری از تخریب بیشتر بافت تاریخی شهر اهواز، باید در دو جهت شناخت بافت تاریخی و آگاهی سازی بسیاری از مدیران شهری از ارزش های منظرین آن گام برداشته شود.

چرا مناظر مذهبی ما در حال حجیم شدن هستند؟
منظر آیینی

چرا مناظر مذهبی ما در حال حجیم شدن هستند؟

در برخی موارد نیاز به حجیم سازی مناظر مذهبی احساس نمی شود و جمعیت مراجعه کننده به آن حرم مذهبی در حدی نیست که چنین توسعه شگرفی مورد توجه قرار گیرد.

سکوی نفتی، چرا برای آن ها آری برای ما نه؟!
منظر نفت

سکوی نفتی، چرا برای آن ها آری برای ما نه؟!

سکوی نفتی بهرگانسر نخستین سکوی نفتی خلیج فارس است. با غلبه نگاه جزء نگر در دیدگاه متولیان امر و دیدگاه میراثی تنها به مثابه یک موزه مورد توجه قرار می گیرد.

نفت و دگرگونی بندر در شهر-بندرهای خوزستان
منظر صنعتی

نفت و دگرگونی بندر در شهر-بندرهای خوزستان

با استقرار شرکت نفت در خوزستان، بندر در شکل سنتی خود که در بردارنده شیوه های سنتی و اقتصادی بومی است و در پیوستگی با سایر فضاهای شهری قرار دارد، به محاق می رود.

رد پای نفت در منظر شهری تهران
منظر

رد پای نفت در منظر شهری تهران

نتیجه حضور نفت و پالایشگاه تهران در جنوب این شهر بسیاری از مولفه های منظرین سنتی منطقه مانند زمین های کشاورزی را دچار آسیب های جدی کرده است.