پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: ریحانه خرم‌رویی

ریحانه خرم‌رویی

ریحانه خرم‌رویی

پژوهشگر دکتری معماری منظر، دانشگاه تهران
آیا ممنوعیت کاشت درختان مثمر در فضاهای شهری اقدامی صحیح است؟
منظر شهری

ممنوعیت کاشت درختان مثمر

درختان با تنوع ساختاری و ویژگی های اکولوژیکی از مهم ترین عناصر در ساختار فضای باز شهری محسوب می شوند و نقش غیر قابل انکاری را در روح و جسم انسان بازی می کنند.

باغ ایرانی یا باغ در ایران؟
باغ سازی و باغ ایرانی

باغ ایرانی یا باغ در ایران؟

باغ ایرانی با الگوهای ساختاری و فرهنگی خود در گستره ای از تاریخ شکل گرفته است و مرزهای جغرافیایی را پیموده و در دل و جان تاریخ مردمان جا باز کرده است.

هر زمین پوشی، چمن نیست!
فضای سبز

هر زمین پوشی، چمن نیست!

عموما گیاهان زمین پوش با نام چمن شناخته میشوند. در حالی که گونه های متنوعی از آنها با تنوعی از ویژگی های بوم شناسی و فیزیکی در شهرهای ایران قابل عرضه هستند.

نگاه کلیشه ای به طرح کاشت در فضاهای شهری
منظر

نگاه کلیشه ای به طرح کاشت در فضاهای شهری

تا زمانی که به توده های گیاهی به صورت امری کلی نگریسته نشود، نمی توان دیدگاه های کلیشه ای نسبت به طرح کاشت گیاهان در فضاهای سبز شهری را تغییر داد.

نقش مدیریت شهری بر سیلاب های اخیر در ایران
منظر طبیعی

نقش مدیریت شهری بر سیلاب های اخیر در ایران

مسئولین با علم به شناخت مساله سیلاب و توسعه بی رویه فضاهای مسکونی در حریم رودخانه همچنان دستور به ساخت و ساز در اطراف رودخانه می دهند.