پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: گردشگری

اکوتوریسم و نظریه جبرگرایی
پروانه پرچکانی

اکوتوریسم و نظریه جبرگرایی

اکوتوریسم مهم‌ترین گونۀ گردشگری است که با وجود اهمیت بسیار آن، در بُعد نظریه‌پردازی، ارتباط با سایر علوم و ماهیت دانشی خود نوعی آشفتگی عمیق ماهیتی دارد.

آزادی سفر
مهرنوش بسته‌نگار

آزادی سفر

حق آزادی سفر در کنار دو حق آزادی عقیده و آزادی بیان از جمله حقوق بنیادین آدمی است و انسان بدان سبب که انسان است، این حقوق برایش تعریف می شود.

گردشگری، سفری مقدس
مهدیه شهرابی فراهانی

گردشگری، سفری مقدس

بی شک سفر و گردشگری امری است مقدس، حواشی مدرن و صنعتی جامعه امروزی می بایست به سوی ریشه و بنیان خویش قدم بردارد و این امر ممکن نیست مگر با نگاهی یکپارچه و کلان. 

گردشگری؛ در پیوستار رشته تا پسا رشته
مهرنوش بسته‌نگار

گردشگری؛ در پیوستار رشته تا پسا رشته

لازم است نگاه هستی شناختی و فرا رشته ای به گردشگری صورت گیرد و به عنوان یک واقعیت چند وجهی فراتر از چارچوب های رشته ای مورد پژوهش قرار گیرد.

سهم اندک زنان دانشگاهی در کارآفرینی گردشگری
پروانه پرچکانی

سهم اندک زنان دانشگاهی در کارآفرینی گردشگری

درمان رفتارهای منفی کارآفرینی مانند نداشتن اعتماد به نفس، برطرف کردن موانع محیطی و سازمانی می تواند بستر کارآفرینی زنان تحصیل کرده حوزه گردشگری را فراهم نماید.

گردشگری و پاسداشت میراث فرهنگی
مهدیه شهرابی فراهانی

گردشگری و پاسداشت میراث فرهنگی

تاکنون گردشگری اقدامی ابزاری و یا رویکرد منفعت‌گرا به میراث فرهنگی بوده است. این امر در آینده‌ای نه چندان دور موجبات آسیب‌های جدی را به همراه خواهد داشت.

گردشگری سلامت پس از پاندمی
پروانه پرچکانی

گردشگری سلامت پس از پاندمی

فضای گردشگری سلامت در پاندمی به هم ریخته است. توجه به ظرفیت‌هایی که وابستگی کمتری به تجهیزات پزشکی دارد استراتژی طلایی گردشگری سلامت در پس از پاندمی خواهد بود.

گردشگری کوهستان
مهرنوش بسته‌نگار

گردشگری کوهستان

گردشگری کوهستان فعالیتی اخلاقی بوده و ارتقادهنده فرد است. خودشکوفایی و خودآگاهی او را بالا می برد؛ قوای خلاق انسانی را پرورش داده و خلاقیت را بارور می کند.

گردشگری و کرونا
پروانه پرچکانی

گردشگری و کرونا

تعریف استانداردهای بهداشتی، غربالگری سلامت و تعریف پاکیزگی به عنوان رویکرد جدید ادراک هویت برند در گردشگران، بخشی از مکانیزم ها برای کاهش اثرات منفی کرونا است.

همتایابی در گردشگری خلاق
مهرنوش بسته‌نگار

همتایابی در گردشگری خلاق

پلتفرم همتایابی مسافران ماجراجو را با میزبانان محلی شان پیوند می دهد. هر میزبان استعداد یا مهارت منحصر به فرد خود را به مهمان خود می آموزد.