پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: محمدجواد نطاق

محمدجواد نطاق

محمدجواد نطاق

کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
از باغ شهری به باغ شخصی
باغ سازی و باغ ایرانی

از باغ شهری به باغ شخصی

باغ ویلا مکانی است که در محدوده های پیرامونی شهر ساخته می شودو قرار است افراد مقیم در آن آخر هفته ها در محدوده شخصی خود آزادانه تفریحاتی داشته باشند.

پاویون، پاویون که می گفتند این است؟
برنامه ریزی و مدیریت شهر

پاویون، پاویون که می گفتند این است؟

مدیریت شهری با عدم درک صحیح از پاویون، صرفاً عناصری در نقاط مختلف شهر به نمایش می گذارد که نه کارکرد مشخصی دارد و نه یک عنصر خاطره انگیز هستند.

مدیریت ایجابی، مدیریت سلبی
برنامه ریزی و مدیریت شهر

مدیریت ایجابی، مدیریت سلبی

مدیریت سلبی و ایجابی موجب بهبود عملکرد رفتار مردم در یک فضای شهری نمیشوند و نمیتوان با یک دستور، رفتارهای ارگانیک شهروندان در یک فضای شهری را قبضه کرد.

به نام پیاده به کام سواره
برنامه ریزی و مدیریت شهر

به نام پیاده به کام سواره

پیاده مداری، به مضمونی اساسی در توسعه شهرها تبدیل شده است. فقدان سیاست یکپارچه از پیش تعریف‌شده بلندمدت در جهت پیشبرد پیاده مداری ز مشکلات مدیریت شهری است

زائر یا مجاور؟ کدام یک مسئله شهر مشهد است؟
برنامه ریزی و مدیریت شهر

کدام یک مسئله شهر مشهد است؟ زائر یا مجاور؟

برنامه‌ریزی جداگانه و دوقطبی در مشهد موجب شده که ارتباط زائر با مجاور روز به روز کمتر شود و با حذف همبستگی اجتماعی، رابطه آنها به سمت رابطه صرف اقتصادی هدایت شود.

چرا دوچرخه اشتراکی در مشهد، اشتراکی نشد؟
یادداشت

چرا دوچرخه اشتراکی در مشهد، اشتراکی نشد؟

محدودسازی، نگاه جنسیتی و ورود نهادهای غیر مرتبط به مسائل تخصصی شهر، هر گونه طرح و برنامه در خصوص ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه اشتراکی را در نطفه خفه می کند.

نقدی بر پروژه کوه پارک مشهد
منظر طبیعی

نقدی بر پروژه کوه پارک مشهد

ایده پردازی کوه پارک مشهد شاید به جای ساخت اتوبان در کمربند جنوبی درست باشد، ولی نحوه مداخله شهرداری مشهد در آن، بدون شناسایی عوارض کوهستانی، صورت پذیرفته است.

یادداشتی بر سرنوشت باغ خواجه ربیع مشهد
منظر آیینی

یادداشتی بر سرنوشت باغ خواجه ربیع مشهد

تغییرات انجام شده در نظام ساختاری باغ خواجه ربیع مانند سلب حضور مردم در باغ و خصوصی سازی محوطه به جهت ایجاد محل دفن اموات، باعث از بین رفتن عمومیت باغ شده است.