پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: مبانی شهر

عرصه بنای معماری یا نمای بنای معماری؟
مریم اسماعیل‌دخت

عرصه بنای معماری یا نمای بنای معماری؟

ضعف در دستورالعمل و انحصاری کردن مدیریت شهری در قالب کالبد، نه تنها بحران در عرصه عمومی شهری را بهبود نمی بخشد، بلکه هزینه مادی

تهران؛ شهری ...
لیلا سلطانی

تهران؛ شهری …

شهروندان می بایست در فرایندی تعاملی شعارهای جشم انداز شهر تهران را ارزیابی کنند تا بتوان سند چشم انداز را نمودی واقع بینانه و ‌مشروط

تکثیر مراکز شهری محصول پدیده سیتی
فرنوش مخلص

تکثیر مراکز شهری محصول پدیده سیتی

حاصل نگاه کالبدی، تولید شهرهای چند مرکزی است که مراکز شهری در آنها نقش هدایتگر مناطق عملکردی کوچک را دارد و با وجود مراکز متعدد

شهروندی در عصر حاضر
مهدا فروغی

شهروندی در عصر حاضر

بالاترین سطح مشارکت زمانی محقق می شود که فرآیند مدیریت شهری توسط مردم قدرتمند و توانمند، انجام شود. اما در شعار شهروندی، حق و قدرتی

سیمای شهر اسلامی
رضا کسروی

سیمای شهر اسلامی

به نظر می رسد تکثر موجود در شکل و کالبد معماری و شهرسازی حول یک عامل وحدت ­بخش که از جنس فرم و شکل نیست

زنان و زیرگذر چهارراه ولیعصر
هانی ارجمندی

زنان و زیرگذر چهارراه ولیعصر

از مهمترین مسائلی که در زیرگذر ولیعصر به چشم می خورد ایجاد احساس ناامنی و سردرگمی برای زنان بوده که نیازمند تامل است.

کلانشهر، پدیده ای ضد اجتماع شهری
فرنوش مخلص

کلانشهر، پدیده ای ضد اجتماع شهری

نتیجه برخوردهای حذفی با نهادهای اجتماعی وابسته به تهران، به بی‌ هویتی بیشتر شهر و زایش نهادهای حاشیه ‌ای نوین در مناطق دیگر این کلانشهر

شهرهای پساپاندمی
پریچهر صابونچی

شهرهای پساپاندمی

پاندمی کرونا نشان داده که برای هماهنگی بین بخش ها باید چارچوبهای چندوجهی بر مبنای ابعاد سلامت و رفاه، اقتصاد، زیرساخت و محیط زیست ارائه