برنامه آتی نظرگاه
نشست "جایگاه طرح جامع در مدیریت امروز شهر تهران" | سه شنبه 31 اردیبهشت ماه 1398 | از ساعت 17
Monday, 27 May , 2019
امروز : دوشنبه, ۶ خرداد , ۱۳۹۸ - 23 رمضان 1440

نوسازی مشارکتی و عوامل تأثیرگذار در تحقق آن

برای مداخله در بافت فرسوده باید ابعاد گوناگون بافت از جمله ابعاد اقتصادی، سیاستی، اجتماعی، فرهنگی،کالبدی و زیست‌محیطی مورد توجه قرار گیرد و در هر یک از اقدامات از روش‌های نوسازی مشارکتی برگرفته از روش‌های جهانی و تجارب انجام‌شده در ایران استفاده شود. از جمله آنکه در حوزۀ سیاستی مردم در جریان برنامۀ زمان‌بندی و اجرایی قرار گیرند و با مسئولین و آلترناتیوهای پیش‌رو آشنا شوند

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

انتقال حق توسعه و حقوق مالکیت
توضیحاتی در باب حقوق و وظایف مالکیت
از ساماندهی بازار سنگ فروشان پادگان کوهک تا اطراف حرم حضرت عبدالعظیم حسنی
در بازدید کمیسیون شهرسازی و معماری شورا مطرح شد:
پلاسکو تکرار خواهد شد
در سالگرد پلاسکو
ویلایی نشین‌ های فقیر تهرانی!
آمار تکان دهنده فردین یزدانی، مدیر طرح جامع مسکن:
از فرسودگی کالبدی تا فرسودگی فرا کالبدی
ناکارآمدی بافتهای فرسوده در شرایط کنونی:
ورود دفاتر خدمات الکترونیک به حوزه ایمنی ساختمانهای بلند مرتبه پایتخت
«دستورالعمل جديد ضوابط ايمنی و آتش‌نشانی در ساختمان‌ها» رونمایی شد: