برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Saturday, 15 February , 2020
امروز : شنبه, ۲۶ بهمن , ۱۳۹۸ - 21 جماد ثاني 1441
رفع اختلاف یا جانبداری؟

جانبداری معاون حقوقی رئیس جمهور از دانشگاه تهران در موضوع طرح توسعۀ دانشگاه

نامه معاون حقوقی رئیس جمهور رفع اختلاف میان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران و شورای عالی شهرسازی نیست. جانب‌داری از یکی از طرفین دعواست.

۰۱ بهمن ۱۳۹۸

نیاز بافت فرسوده، درک شرایط اضطرار
در شرایط اضطرار جان انسان‌ها مهم‌ترین اولویت است
بیانیۀ کارگاه: برنامۀ ۱۰ ساله نوسازی بافت‌های فرسوده
ناپایداری، معیار استراتژیک برنامه نوسازی
اهداف و اصول برنامۀ ملی نوسازی شهری فرانسه (PNRU)
تقبیح محلات حساس، دسترسی به فرصت‌های توسعه را دشوار می‌کند.