برنامه آتی نظرگاه
نشست "در مرکز تهزان چه باید کرد؟ | رسالت میراث فرهنگی | سه شنبه ۱ مردادماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Monday, 16 September , 2019
امروز : دوشنبه, ۲۵ شهریور , ۱۳۹۸ - 17 محرم 1441
تقبیح محلات حساس، دسترسی به فرصت‌های توسعه را دشوار می‌کند.

اهداف و اصول برنامۀ ملی نوسازی شهری فرانسه (PNRU)

برنامۀ ملی نوسازی شهری (PNRU)، تلاش ملی برای تبدیل شکننده‌ترین محلات به عنوان مناطق حساس شهری (ZUS) است که مربوط به مسکن، امکانات عمومی و توسعۀ شهری است.

۱۲ شهریور ۱۳۹۸

نقدی بر مداخلات شهری در بافت پیرامون حرم امام رضا (ع)
مخدوش‌شدن حس تعلق مکان در بافت‌های مذهبی شهری
جایگاه نهاد متولی در بافت فرسوده
نجات بافت فرسوده نیازمند نگاهی جامع، کل‌نگر، همه شمول است
تقدم فرع بر اصل؛ رویکرد مدیریتی حاکم بر مساله بافت فرسوده
نگاهی نقادانه به نشست «معیارهایی برای دانستن یا اقدام؟ ارزیابی معیارهای جدید تشخیص بافت فرسوده»
مرمت کالبدی، «زورو»ی نوسازی در احیا بافت فرسوده
یادداشتی در مورد نشست معیارهایی برای دانستن یا اقدام؟