برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Thursday, 9 April , 2020
امروز : پنج شنبه, ۲۱ فروردین , ۱۳۹۹ - 16 شعبان 1441
تک صدایی و عدم تنوع در محتوا

انحصار صوت و تصویر فراگیر، بی‌صدایی و‌ بی‌سیمایی رسانه‌های مستقل

وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن‌ها توسط رسانه‌های خصوصی و به انحصار کشیدن رسانه، جمهوریت و مردم سالاری را خدشه‌دار می‌کند.

۰۸ بهمن ۱۳۹۸

واقعه الوثبه ،زندگی و مرگ میان واقعیت و تخیل
خشنودی شاهدین یک جنایت ضد انسانی
تفکیک جنسیتی در شهر
ایجاد فضاهای زنانه؛ راهکاری برای احساس امنیت زنان!
نقدی بر کاهش آمارهای جمعیتی در روستاهای ایران
جریان تبدیل روستا به شهر به عنوان شعار افتخارآمیز
صدور مجوز یا تعیین مکان برای تجمعات اعتراضی
متولی صدور مجوز اعتراضات کیست؟
منظر و مسکن
مهم‌ترین و ماندگارترین ادراک حاصل از تجربۀ حضور در خانۀ ایرانی «حال» آن است.