دعوت استاد دانشگاه تهران از متخصصین منظر برای واکنش به تخریب منظر سرزمینی زاگرس

ساخت یک جاده در رویشگاه بانکول واقع در شمال استان ایلام واکنش برخی فعالان حامی محیط زیست را برانگیخته است. محمد درویش فعال محیط زیستی در کانال تلگرامی خود با انتقاد از قطع درختان بلوط به منظور ساخت این جاده، آن را یک فاجعه برای زاگرس به عنوان مهم ترین منبع تامین آب شیرین ایران قلمداد کرد.

تاثیر تحریف مفهوم اجتماع بر تحول فضایی شهرهای معاصر ایرانی

مفهوم اجتماع در ساختار فضایی تهران، به رده و طبقه تبدیل شده که خود مولد شکل جدیدی از حیات شهری، تعامل اجتماعی و تقسیم‌بندی فضای شهری بر اساس توانمندی‌ مالی است.

صفحه 1 از 2 1 2