پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: امین ماهان

امین ماهان

امین ماهان

دکتری معماری، عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد واحد لاهیجان
به بافت تاریخی با دید فرسوده نگاه نکنیم!
نوسازی شهری

به بافت تاریخی با دید فرسوده نگاه نکنیم!

بافت تاریخی شهرها، گنجینه های مادی و معنوی از سرگذشت شهرها هستند.
به دلیل مدیریت ناکارآمد، بخش بزرگی از بافت های تاریخی تحت عنوان بافت فرسوده، تخریب می‌شوند.

زیرساخت بدون زیرساخت
گردشگری

زیرساخت بدون زیرساخت

جانمایی غلط، عدم تامین زیرساخت، عدم توانایی در نگهداری، تعارضات ملکی و عدم هماهنگی میان ارگانهای مسئول از علل بروز مسائل سرویسهای بهداشتی بین راهی هستند.

پروژه های عمرانی نیمه تمام، معضل چندین ساله ادارات
برنامه ریزی و مدیریت شهر

پروژه های عمرانی نیمه تمام، معضل چندین ساله ادارات

در بحث پروژه های عمرانی نیمه تمام، توجه به برنامه ریزی بلندمدت در ارگانها و تدوین سیاست های اجرایی برای مدیران است تا از تصمیم گیری های لحظه ای جلوگیری شود.

میراث فرهنگی و گردشگری، ترکیبی متناقض نما
گردشگری

میراث فرهنگی و گردشگری، ترکیبی متناقض نما

ترکیب دو عنوان «میراث فرهنگی» و «گردشگری»، بدون توجه به ماهیت هر یک، عبارتی متناقض نما را باعث شده که در تلاش است تا به یک موضوع با دو دیدگاه متفاوت بپردازد.

سرمایه گذاری گردشگری، مسیر یک طرفه
گردشگری

سرمایه گذاری گردشگری، مسیر یک طرفه

سرمایه گذاری در حوزه گردشگری که می ­تواند در راستای تقویت این صنعت قدم بردارد، با نگاه اقتصادمحور سرمایه گذاران، تبدیل به مسیر یک طرفه کسب درآمد شده است.

مناطق نمونه گردشگری، فرصت یا تهدید
منظر طبیعی

مناطق نمونه گردشگری، فرصت یا تهدید

قانونی که در تلاش بود فرصتی برای مناطق گردشگری به ارمغان آورد، تبدیل به تهدیدی شد که لطمات جبران ناپذیری به ذخایر تاریخی و اکولوژیک مناطق وارد نمود.