برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Friday, 18 September , 2020
امروز : جمعه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۹ - 1 صفر 1442
آباد کردن زوری بافتهای روستایی در حاشیه شهرها

زورآباد یا آبادی زوری؟!

ساکنین درکه برخوردی نسبتا مسالمت ‌آمیز با طبیعت داشته ‌اند، اما منطق نوسازی و تعریض معابر و تسهیل عبور سواره حکایت از داستانی متفاوت خواهد داشت.

۱۱ مرداد ۱۳۹۹

مناطق آزاد، تافته جدا بافته شهرها

مرز مشخص منطقه آزاد، فرصت یا تهدید؟

در شهر بندری چابهار، حصار محکمی ما بین شهر و منطقه آزاد و همچنین بندر کشیده شده است. دیوارهایی که مرز فقر و ثروت را به خوبی مشخص می ‌کنند.

۲۵ تیر ۱۳۹۹

استفاده از منظر طبیعی شهر برای خلق ثروت

جولان سرمایه در شهر

جولان سرمایه سرگردان، با تمرکز در سوداگری مسکن نه تنها به اقتصاد شهر کمک نمی‌کند که با نابودی منظر شهرها، خود نیز عامل تهدیدی برای مشاغل فعال خواهد بود.

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹