برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
پیاده راه سازی بدون هدف و هویت

پیاده راه سازی، مصلحت یا منفعت؟!

بیشترین آسیب در شهرها افراط و تفریط مدیریت شهری است. گاهی پشت سواره را می گیرد و پل می سازد و بزرگراه؛ زمان دیگری متروکه های بی هویت با توجیهی به نام پیاده راه!

۲۴ بهمن ۱۳۹۹

حکایت مافیای زباله در پایتخت

مافیای طلای کثیف!

عدم نظارت مسئولین و منفعت طلبی مافیای زباله صحنه شهر را تبدیل به پاتوق زباله گردها، کارتن خوابها، معتادین متجاهر و کودکان کار خیابانی کرده است.

۰۱ دی ۱۳۹۹

بحران کرونا و حقوق از دست رفته

پاندمی، استفهام شهروندی

شواهد حاکی از آن است که ضامن برون رفت جوامع انسانی از پاندمی کرونا، تنها مقوله حقوق شهروندی خواهد بود.

۱۱ آذر ۱۳۹۹

تاثیر مسابقات معماری بر کیفیت پروژه های شهری

سبقت در دور باطل مسابقات، از معماری تا شهرسازی

از مضرات مسابقات معماری، نبود مدیریت مدبرانه، هزینه برگزاری، ناکامی در نیل به نتیجه مناسب و ارائه طرح های غیر اقتصادی و غیر قابل اجرا است.

۱۵ مهر ۱۳۹۹

آباد کردن زوری بافتهای روستایی در حاشیه شهرها

زورآباد یا آبادی زوری؟!

ساکنین درکه برخوردی نسبتا مسالمت ‌آمیز با طبیعت داشته ‌اند، اما منطق نوسازی و تعریض معابر و تسهیل عبور سواره حکایت از داستانی متفاوت خواهد داشت.

۱۱ مرداد ۱۳۹۹

مناطق آزاد، تافته جدا بافته شهرها

مرز مشخص منطقه آزاد، فرصت یا تهدید؟

در شهر بندری چابهار، حصار محکمی ما بین شهر و منطقه آزاد و همچنین بندر کشیده شده است. دیوارهایی که مرز فقر و ثروت را به خوبی مشخص می ‌کنند.

۲۵ تیر ۱۳۹۹

استفاده از منظر طبیعی شهر برای خلق ثروت

جولان سرمایه در شهر

جولان سرمایه سرگردان، با تمرکز در سوداگری مسکن نه تنها به اقتصاد شهر کمک نمی‌کند که با نابودی منظر شهرها، خود نیز عامل تهدیدی برای مشاغل فعال خواهد بود.

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹