پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: سعید غلام‌پور

Picture of سعید غلام‌پور

سعید غلام‌پور

دکتری معماری منظر دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
راه، شریان حیات یا ابزار مداخله؟
منظر راه

راه، شریان حیات یا ابزار مداخله؟

راه های روستایی بیش از آن که نیاز به ایمنی از جنس معمول که در نهایت منتج به تحمیل هندسه به مسیر خواهد شد، داشته باشد؛ نیازمند القای حس امنیت در نظر مسافران است.

مسیر هوشمندسازی شبکه‌ های ارتباطی
منظر راه

مسیر هوشمندسازی شبکه‌ های ارتباطی

هوشمند سازی، نتیجه گسترش تکنولوژی در ابعاد گوناگون است که پای آن به جاده‌ ها و خودروها نیز کشیده شده تا به دنبال آن افزایش ایمنی و رفاه حال مسافران فراهم شود.

معضل قاچاق، تهدیدی برای منظر راه
منظر راه

معضل قاچاق، تهدیدی برای منظر راه

بخشی از فعالیتهای قاچاق به دلیل نبود شرایط مطلوب استان و نبود امکانات از سوی ساکنین بومی انجام میشود. رونق گردشگری میتواند بر رونق اقتصادی منطقه بیفزاید.

التیام زخم کهنه وضعیت روسازی راه‌ ها و گلایه مسافرین در گرو ترک عادت ‌های گذشته!
منظر

التیام زخم کهنه وضعیت روسازی راه‌ ها

پاسخ منطقی به وضعیت روسازی راه های شهری و بین شهری چیست؟ آیا تدبیری جهت دوام هرچه بیشتر روسازی معابر تا به این جا اندیشیده شده است؟