برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Friday, 10 April , 2020
امروز : جمعه, ۲۲ فروردین , ۱۳۹۹ - 17 شعبان 1441
قانون اساسی یثرب، سندی واقع گرا برای زندگی جمعی

قانون اساسی مدینه، قانونی برای تولد یک شهر

بسیاری از مستشرقین گفته‌اند که قانون اساسی یثرب سندی برای تشکیل حکومت اسلامی است اما به نظر می رسد قانون اساسی مدینه، قانونی برای تولد یک شهر است.

۱۹ فروردین ۱۳۹۹

ظهور خصوصیات کریمانۀ بشر در شهر اسلامی
تاثیر متقابل کالبد و انسان بر هم در شهر
تحقق پذیری شهر اسلامی
رعایت اخلاق در شهرسازی
آرمانشهر اسلامی، چرا و چگونه؟
شهرسازی بر اساس ایدئولوژی
وقت‌کشی، تکنیک گروه خاکستریِ موافق طرح توسعۀ دانشگاه تهران است
عدم ارائه طرح اصلاح شده از سوی دانشگاه تهران
ربع رشیدی می‌تواند یک الگو در مباحث شهرسازی باشد
گفتگو با بهرام آجرلو، سرپرست هیئت کاوش‌گران ربع‌رشیدی
بیگانگی اجتماعی در روند اختصاصی‌کردن فرهنگ
فرهنگ در همه سطوح شهر سیالیت دارد
وونرف، منطقۀ آرام ترافیکی و پهنۀ خانگی
رانندگان نباید مانع حرکت پیاده شوند
مالکیت شهروندان بر بدنه و نمای شهری تعریف نشده است
تعریف درستی از رنگ در نمای ساختمان‌ها نیست: